YARIŞMA
Tarih: 27.01.2017| Okunma Sayısı: 1170

Başkanlığımızca “05 Nisan 2017 Avukatlar Günü” kutlama etkinlikleri kapsamında

Merkez ve taşra ilçelerimiz Ortaokul öğrencilerinin katılımının amaçlandığı “ Çocuk Gözünde Avukat ve Hukuk” genel başlığı altında çocuklarımızın “Avukatlık mesleğine bakış, Avukatlık mesleğinin kendisine ne ifade ettiği, Kendisinin Avukat olması halinde mesleği nasıl ve ne şekilde yürütmek istediğine ilişkin ödüllü kompozisyon ve resim yarışması tertip etme isteğimiz Ordu Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygun bulunmuştur.

Bu bağlamda yarışmaya katılmak isteyen ortaokul öğrencilerimizin, ekte yer alan başvuru formu ve şartnamede belirtilen hususları içerir eserleri ile 24.03.2017 tarihine İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

 
 
 
 
 
 

ORDU BAROSU

ORTAOKULLAR ARASI KOMPOSİZYON ve RESİM YARIŞMASI

Özel Şartnamesi

 

 

 

YARIŞMANIN AMACI

MADDE 1                                         :

            “5 Nisan Avukatlar Günü” kutlamaları kapsamında, Ordu İli genelinde bulunan ortaokul öğrencilerinin katılabileceği kompozisyon ve resim yarışması düzenlenmiştir.

 

KOMPOSİZYON ve RESİM KONUSU 

MADDE 2                                         :

            “Çocuk Gözünde Avukat ve Hukuk” genel başlığı altında “Çocukların Avukatlık Mesleğine Bakışı” “Avukatlık Mesleğinin Kendisine Ne İfade Ettiği” “Kendisinin Avukat Olması Halinde Mesleği Nasıl ve Ne Şekilde Yürütmek İstediği”

 

KAPSAM                    
MADDE 3                              :
            Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmanın şartlarını, başvuru şeklini, seçilecek kompozisyon ve resimler için verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar.

 

YARIŞMA ŞARTLARI    

MADDE 4                                         :

            4.1.Yarışmaya Ordu İli genelinde bulunan tüm ortaokul öğrencileri katılabilecektir.

            4.2.Kompozisyonlar ve resimler, Türk Milli Eğitiminin Amaç ve Temel İlkelerine uygun olacaktır.

            4.3.Yarışmaya katılacak eserlerin özgün olması ve herhangi bir kaynaktan alıntı yapılmamış olması gerekir.

            4.4.Kompozisyonlar ve resimler daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olacaktır.

            4.5.Her öğrenci yarışmaya sadece 1(bir) eserle katılabilecektir.

      4.6.Kompozisyonlar beyaz çizgisiz dosya kağıdına (kağıdın arka yüzü kullanılmayacak) iki sayfayı geçmeyecek şekilde ve üç paragraftan az olmamak kaydıyla bilgisayarda yazılmış olarak teslim edilecektir. Yarışmada kullanılacak resim tekniği serbesttir. Yarışmaya gönderilecek resimler, 35*50 ebatlarındaki resim kâğıtlarına yapılır. Resimler paspartulu (mukavva karton arasında) gönderilir.

      4.7.Eserler, katılım formu ile birlikte 24 Mart 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, Ordu Barosu Başkanlığı’na teslim edilecektir.

            4.8.Yarışmacılar, eserlerin  üzerine gerçek kimliğini yazmayacak, imzası kesinlikle bulunmayacak,  sadece rumuz yazacaklardır. Resim eserlerinde rumuz, resmin arka yüzüne yazılacaktır. Rumuzlar katılım formuna da yazılacaktır.

            4.9.Valilikçe bu şartnamenin ortaokul müdürlüklerine ulaştırılması sağlanacaktır.

            4.10.Yarışma sonuçları 3 Nisan 2017 Pazartesi günü Ordu Barosu resmi internet sitesinde (www.ordubarosu.org.tr) açıklanacaktır. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizin ödül töreni 07.04.2017 Cuma günü saat 17.00'da Ordu Barosu Başkanlığı lokalinde gerçekleştirilecektir.

DİĞER HÜKÜMLER                   
MADDE 5                                         :

            Dereceye girsin veya girmesin yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecek, onlar için eser sahibi tarafından hiçbir telif hakkı istenmeyecek olup telif hakları Ordu Barosu’na ait olacaktır. Eserler Ordu Barosunca bastırılacak her türlü afiş, broşür, poster, kitap, dergi, gazete v.b. materyallerde kullanabilecektir.  

 

DEĞERLENDİRME KURULU
MADDE
6                                          :

            Kompozisyon ve resim dalında yarışmaya katılan eserler, merkez ilçe ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince kurulacak komisyonlar tarafından değerlendirilmeye tabi tutulacak, değerlendirme sonucu, her bir ilçeden ilk üçe kalan, üç adet kompozisyon ve/veya üç adet resim final değerlendirmesi için Ordu Barosu Başkanlığına, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Mart 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar,  ekte sunulan katılım formları ile birlikte teslim edilecektir.

 

            Ordu Barosu Başkanlığı Değerlendirme Kurulu;

 

            Kompozisyon dalında; Av. Tevfik KARABULUT, Av. Mustafa Serhat TUNA, Av. İrfan YILDIZ BEŞLİOĞLU, Av. Recep YÜN, Av. Veysel İLHAN, Av. Bülent YÜCE, Av. Semra TOKAÇ, Av. Ahmet KARAMUSTAFA ve Av. Ezgi KARA'dan   oluşmakta olup kurul kendi arasından bir başkan seçecektir.

 

            Resim dalında; Türkan ÖZDEMİR (emekli resim öğretmeni), Av. Mustafa Serhat TUNA, Av. Bülent YÜCE, Av. Nurhilal GÜNDÜZ, Av. Emrah DUMAN, Av. Esra TURAN ve Av. Onur CANBAZ'dan oluşmakta olup kurul kendi arasından bir başkan seçecektir.

 

 

ÖDÜLLER                                       :

            Kompozisyon ve Resim dalında ayrı ayrı olmak üzere;

 

            1. Eser için                  Tam Altın

            2.Eser için                   Yarım Altın

            3.Eser için                   Çeyrek Altın                                     

 

                                KATILIM FORMU

ADI

:

 

SOYADI

:

 

 

DOĞUM TARİHİ

:

 

 

OKUDUĞU OKUL/ SINIF/NUMARASI

:

 

 EV ADRESİ

:

 

TELEFON

:

 

RUMUZ

:

 

E-MAİL

:

 

TARİH

:

 

İMZA

:

 

  

 
 
 

14.12.2018
AV. HALUK MURAT POYRAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.