RUHSAT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Tarih: 12.01.2021| Okunma Sayısı: 13403

AVUKATLIK STAJI BİTİP AVUKATLIK RUHSATNAMESİ ALMAK İSTEYENLERDEN TALEP EDİLEN BELGELER

 

STAJI BİTENLERE GEREKLİ BELGELER

 

 

1.     6 X 9 ebadında 4 adet cübbeli biometrik fotoğraf

2.     1 adet pul resim (cübbeli biometrik)

3.     Avukatlık Kimlik Kartı Başvuru Formu

4.     Nüfus cüzdan ftk.

5.     baroya dilekçe

6.     Avukatlık Ruhsat Harcı (Boztepe V.D.) 1.269,80 TL ( 9069 kod ile defterdarlığa yatırılacak)

7.     Av.Ruh.Ücreti 300,00 TL

(T.C.Halk Bankası Yenişehir Şubesi 16000075 no.hesap)  (Posta Çeki Hesabı 1002801 nolu hesaba da yatırılabilir)

8.     Avukatlığa kabul 1.326,29 TL

(Ordu Barosu Başkanlığının Denizbank Ordu Şubesindeki    TR02 0013 4000 0069 3842 6000 01 nolu ibana yatırılacak )

9.  Sabıka kaydı  (e devlet çıktısı yeterlidir)

 10. 291,60 TL Damga Pulu V.D. yatacak

11. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından yazı alınacak (e devlet çıktısı yeterlidir)

12. Staj bitim ile ruhsat talebi tarihleri arasında ne gibi işle meşgul olduğunu belirten belge.

13.Staj yapılan avukattan alınacak 3 ve 6 aylık dönem raporları

 

SADECE STAJ BİTİM BELGE TALEPLERİ    414,47  TL

 


 
BAROMUZ AVUKATLAR LEVHASINA YENİDEN YAZILMAK İÇİN MÜRACAAT EDEN AVUKATLAR DAN TALEP EDİLEN   BELGELER

 

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 
 1. Baro Levhasından silinmesine dair Yönetim Kurulu kararı
 2. Dilekçe (Baro Levhasına avukat olarak yeniden yazılmasına dair)
 3. 6 x 9 ebadında (2 adet) cübbeli (erkekler için kravatlı) biyometrik fotoğraf
 4. Adli sicil belgesi (arşiv kayıtlı)
 5. Nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
 6. Sağlık Raporu ( durum bildirir tek hekim sağlık rapor formatında ve AKLİ MELEKE , vücutça bir engeli olmadığı işaretli olacak!
 7. Bildiri kağıdı (Av.K.nun 5.maddesindeki engel hallerin bulunmadığına ilişkin
 8. Avukat raporu (Avukatlık Kanununun 19.maddesine göre düzenlenen)
 9. Baro Levhasına Kayıtlı İki Avukat Tarafından ayrı ayrı Düzenlenmiş Takdim Yazısı
 10. Silinme ile levhaya yeniden yazılma istemi arasında geçen süre içerisinde ne gibi bir işle uğraştığını kanıtlayan belge
 • (Hakim – C.Svc. ise sicil örneği (özeti) Personel Genel Müdürlüğünden
 • Hakim – C.Svc. ise siciline geçmeyen disiplin yönlerinden soruşturma ve kovuşturması gerektirir bir fiili bulunup bulunmadığını gösterir belge (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden)
 • Memur ise sicil özeti
 • Memur ise siciline geçmeyen disiplin yönlerinden soruşturma ve kovuşturmayı gerektirir bir fiili bulunup bulunmadığını gösterir belge)

11. Diğer görevlerde ise ne iş yaptığı

12. Avukatlıkla bağdaşmayan işten ayrıldığını kanıtlayan belge

13.Baro Levhasına avukat olarak yeniden yazılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı

14. SGK’ dan kaydı olmadığına dair belge

15.97,20 TL Damga Pulu V.D. yatacak

16.Yeniden levhaya avukat kayıt ücreti  1.326,29 TL

(Ordu Barosu Başkanlığı'nın Denizbank Ordu Şubesindeki TR02 0013 40000 0069 3842 6000 01 nolu İBAN'a yatırılacak)

17.Kamu avukatları için kayıt ücreti  663,14 TL

 

 

 

BAROMUZ LEVHASINA NAKİL İÇİN MÜRAACAT EDECEK AVUKATLARDAN İSTENİLEN  BELGELER LİSTESİDİR

 

·        Baroya dilekçe (TBB ve Baro sicil numarası belirtilecek)

·        nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi (e devlet çıktısı yeterlidir) ( ikametgah ordu ilinde olmalı)

·        Avukatlık kimlik belgesi ftk.

·        Nüfus cüzdan ftk.

·        Adli Sicil Belgesi (e devlet çıktısı yeterlidir)

·        Sağlık Raporu (sağlık Raporu ( durum bildirir tek hekim sağlık rapor formatında ve AKLİ MELEKE , vücutça bir engeli olmadığı işaretli olacak!)

·        2 adet 6 x 9 ebadında cübbeli biometrik resim

·     1.326,29 TL   nakil ücreti

(Ordu Barosu Başkanlığının Denizbank Ordu Şubesindeki    TR02 0013 4000 0069 3842 6000 01 nolu ibana yatırılacak )

 

Kamu Avukatları Nakil Ücreti  663,14 TL


 

 

 

23.04.2021
AV. HALUK MURAT POYRAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.