ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU
Tarih: 14.03.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 6995

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi : Av. Onur CANBAZ

Komisyon Başkanı  Av.Bahar Fatma AĞCA GÖKMEN

Başkan Yardımcısı                                                : Av. Büşra ÇELİK

Başkan Yardımcısı                                               : Av. Ayça ODABAŞ

 

Fatsa Temsilcisi Av.Cansu KARAKAŞ CECELOĞLU

Ünye Temsilcisi Av.Sevgi TAHMAZOĞLU PELİT

 

Üye Av. Fatma Duygu GENÇ

Üye Av.Hilal FELEK

Üye Av. Şevval Dilara SANCAKTAROĞLU

Üye Av. Nurefşan DOĞRUCA

Üye Av. Yavuz GÜNDAY

Üye Av.Mehmet Atila AZAKLI

Üye Av. Nurefşan DOĞRUCA

Üye Stj. Av. Kumsal GÖKALP

Üye Stj. Av. Rana MORADAN

Üye Stj. Av. Melis GÜLŞAH ODA

Üye Stj. Av. Betül GÜNEYTEPE

Üye Stj. Av. Öykü ÇALIŞ

üye Stj. Av. BÜŞRA SOUKSU

üye Stj. Av. Dilara Ahsen BAŞAR

1-KURULUŞ2- AMAÇ


3-KOMİSYON GÖREV VE FAALİYETLERİ


5-ÇALIŞMA YÖNTEMİ
düzenlenir.
Toplantılara katılmak zorunludur.

6-ÇALIŞMA KONULARI
Çoçuk Hakları ile ilgili her konuda, bu alanda çalışacak olanların isteklerine bağlı olarak “çalışma konuları “ belirlenebilir.
Örnek çalışma konuları:
-Çocuğun eğitim hakkı
-İhmal ve istismer durumunda adli yardım
-Çocuk Hakları ihlallerinin izlenmesi
-Çocuk Hakları eğitimi
-Meslek içi eğitim
-Basın – yayın ....

ORDU BAROSU
ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU
YÖNETMELİĞİ

 

Ordu Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, Ordu Barosu Başkanlığı'na bağlı olarak ve yönetmelikte gösterilen esasler çerçevesinde çalışmak üzere kurulmuştur.

 

İstismar ve ihmale maruz kalan , suça itilen veya herhangi bir şekilde hakları ihlal edilen çocuklara yönelik bilgilendirme ve hukuki yardım sağlanması konularında mesleki ve uygulanmaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

 

Komisyon, yukarıda yazılı amaçlara ulaşmak üzere şu faaliyetlerde bulunur.
A)Mesleki Dayanışma – Destekleme – Eğitim:
Çocuk Hukuku ile ilgili sorunların çözümünde avukatları rolünü ve etkinliğini artırıcı çalışmalar yapmak, birikimlerin paylaşılmasını sağlamak , Çocuk Hukuku alanındaki çalışmalar arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirerek; mesleki ve sosyal etkinlikler düzenlemek.
B)Konferans – Panel:
Çocuk Haklarının tanıtılması ve geliştirilmesini; yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek amacıyla konferans, panel, seminer vb. Çalışmalar yapmak.
C)Yayın:
Çocuk Hakları alanındaki çalışmaların, genel ve mesleki bilgileri paylaşılması ve geliştirilmesi, komisyonunu çalışmalarının duyurulması ve iletişim sağlamak üzere her tür yayın yapmak.
D)Hukuki Yardım:
Hakları ihlal edilen küçüklere yönelik hukuki yardımın sunulması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve danışmanlık ve davada temsil dahil her türl hukuki yardımda bulunmak.
E)Çocukla ve Çocuk Hakları ile ilgili çalışmalar yapan kuruluşlarla iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi:

4-ORGANLAR
Komisyon Başkanlık Divanı, Başkan ve Barolar Birliği – Unicef temsilcilerinden oluşur,.
Komisyon üye sayısı, Başkan ile birlikte beş veya yedi üyedir.

 

Komisyon organlarını iki yılda bir seçer. Seçim Komisyonu Genel Kurulunda yapılır.
A)Komisyon Genel Kurulu altı ayda bir toplanır. Toplantılar yılın birinci ve yedinci aylarında yapılır.
Her üyenin toplantıya katılması zorunludur. Geçerli mazereti olmaksızın toplantıya katılmayan üyenin üyelik hakkı düşer.
Genel Kurulda kararlar katılan üyelerin 2/3 ünün oyu ile alınır.

B)Komisyon çalışma konularının sonuçları, ihtiyaçlar ve diğer çalışmalar hakkında bilgilenmek, ortak çalışmaların planlanması amacı ile de toplantılar

 

23.04.2021
AV. HALUK MURAT POYRAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.