BASIN BİLDİRİSİ
Tarih: 9.12.2015 23:00:00| Okunma Sayısı: 1226

 

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI

10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ

BASIN BİLDİRİSİ

 

Bugün 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edilmesinin 67’inci yılıdır. Ülkemizde bu beyannameyi kabul eden ilk ülkelerin arasındadır. O kadar önemlidir ki insan hakları insanların özgürce yaşayabilmelerinin teminatıdır.

Bu bildiri önemli olduğu kadar ,Anayasamız ve kanunlarımızla birlikte insan hakları güvence altına alınarak hassas bir şekilde korunmakta, bu çizgide korunması yönünde hak arama mücadelemiz devam etmektedir.

Sağlıklı bir toplumda adalet, eşitlik, özgürlük, demokrasi gibi kavramların mücadeleye gerek kalmaksızın yerleşmesi beklenilmektedir. Bu değerler insan olmanın ve insanca yaşamanın vazgeçilmez unsurudur. Böylesi bir toplumda şüphesiz hak ihlallerinin yaşanmayacağı gibi sorumluluk ve saygı duygusu ile atılan her adım ülkemize ve milletimize refah ve huzur ortamını kendiliğinden getirecektir. Bireylerin yasa önünde eşitliğine ve ayırımcılığa uğramamalarına dayanan ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle korunan insan haklarına saygı, Türkiye Cumhuriyeti'nin en belirgin özelliğidir ve öylede kalacaktır.

Baromuzda kuruluşundan bu yana insan hak ve özgürlüklerini savunan hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi için kanunlarımızdaki yetkileri çekinmeden kullanarak çalışmaya devam etmektedir. Bilinmelidir ki İnsan haklarının korunup geliştirilmesi, kamu güvenliğini tehdit eden bir  unsur değil, aksine bireylere onurlu bir yaşamın tüm koşullarını sağlaması yönüyle kamu düzeninin, huzurun ve esenliğin sağlanması için gerekli bir unsurdur. Meslektaşlarımız da yasalarımızdan aldıkları güç ile Cumhuriyetimizin tanımında yer alan milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinin varlığı için her hakkı savunmaya göz etmeye ve korumaya yılmadan devam etmektedir, edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle insanlığın ortak değeri, çağdaşlığın temeli, insan haklarının korunup gözetilebildiği ;temel hak ve özgürlüklerden istifade edebildiği ve her alanda insan haklarının öncelikli olarak kabul gördüğü ırk, renk, cins, din, siyasal yada başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin, insan hakları bildirisinde yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanan bireylerimizin var olduğu daha iyi yarınlarda yaşayabilmek umudu ile İnsan Hakları Gününü kutluyoruz.

 

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI

 

 

24.03.2019
AV. HALUK MURAT POYRAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.