TBB DUYURU NO 2015-14
Tarih: 5.03.2015 23:00:00| Okunma Sayısı: 1321


Ankara 12.02.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/14

Vergi Dairesi Müdürlüklerinin taraf olduğu davaların mükellefler lehine sonuçlanması nedeniyle mahkemelerce hükmedilen vekalet ücreti ödemelerinde, hak sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğünden borç araştırması yapma görev ve sorumluluğunun ödemeyi yapacak saymanlığa ait olduğu, bu konuda hak sahibinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü’nün 02.01.2015 günlü yazılarının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

EKİ İÇİN TIKLAYINIZ

24.03.2019
AV. HALUK MURAT POYRAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.