TBB DUYURU NO 2015-17
Tarih: 5.03.2015 23:00:00| Okunma Sayısı: 1066

BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/17

Meslektaşlarımızın, vekaletname ibraz etmeden TC kimlik numarasını bildirmek suretiyle vekil olmadıkları şahıslar hakkında açılmış dava ve icra takibi bulunup bulunmadığını, adliyelerdeki tevzi bürolarından sorgulatabilecekleri yönünde Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nin 07.12.2014 günlü yazılarının bir örneği ekte gönderilmiştir.
Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

EKİ: 1

18.12.2018
AV. HALUK MURAT POYRAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.