HERHANGİ BİR İŞTE SİGORTALI OLARAK ÇALIŞAN YA DA KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ VE KADRO POZİSYONLARINDA GÖREV YAPANLARIN AVUKATLIK STAJI
Tarih: 21.07.2022| Okunma Sayısı: 2884

herhangi Bir İşte Sigortalı Olarak Çalışan ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ve Kadro Pozisyonlarında Görev Yapanların Avukatlık Stajı 

Hakkında,

Bu durumda bulunan müracaat edenler,

BELGELER  linkte yer alan belgelerin haricinde aşağıdaki belgeleri de tedarik ederek İbraz etmek durumundadırlar.

1-TAAHÜTNAME

Herhangi Bir İşte Sigortalı Olarak Çalışan ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ve Kadro Pozisyonlarında Görev Yapanların Avukatlık Stajı 

- TAAHHÜTNAME
ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA
………………………… Üniversitesi Hukuk Fakültesinden …………. Yılında mezun oldum. …………………………………………………………………….’da memur/işçi olarak çalışmaktayım.
 
Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1/2 maddesi uyarınca; Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışanlar ile adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlara görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilme hakkı tanınmıştır. 
Aynı kanunun 1/2 maddesinin son kısmında “Bu fıkraya ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte düzenlenir” düzenlemesi uyarınca 22.06.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 31874 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik madde 6 uyarınca da stajın başlangıç ve bitişinin görev yapılan kamu kurum ve kuruluşu ile çalışılan işyerine bildirileceği belirtilmiştir. 
1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için; bu Yasaya göre avukatlığa engel bir halin bulunmaması gerektiğini; 5. maddenin ( d ) bendinde; avukatlık mesleği ile birleşemeyen bir işle uğraşanların mesleğe kabul isteminin reddedileceğini; 11. maddesinde de; ( kural olarak ) aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü işin avukatlıkla birleşemeyeceği hükmüne yer verilmiş olduğunu, 
Yine aynı Yasanın 23. maddesinde ve Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 13. maddesinde, avukatlık stajının kesintisiz olarak yapılması gerektiğini, bu kapsamda kesintisiz olarak adliye ve avukat yanındaki stajı kesintisiz olarak takip etmem gerektiğini, yine Avukatlık yasasının 23. maddesi 2. fıkrasına göre; avukatla birlikte duruşmalara girmek, avukatın mahkemeler ve idari makamlardaki işlerini yapmak, dava dosyaları ve yazışmaları düzenlemek, baroca düzenlenen eğitim çalışmalarına katılmak, baro yönetim kurulunca verilen ve yönetmelikte gösterilecek diğer ödevleri yerine getirmekle yükümlü olduğumu ve stajyerlerin, meslek kurallarına ve yönetmeliklerde belirlenen esaslara uymak zorunda olduğunu biliyor ve bu görev ve ödevleri yerine getireceğimi beyan ve taahhüt ettiğimi, 
Ayrıca Türkiye Barolar Birliği’nin 2022/49 sayılı duyurusunda “… çalışılan kamu veya özel işyerlerinden yetkili kişilerce imzalanmış ‘staj yapabilmesi için izin belgesi’ sunulması şartının titizlikle uygulanması, bu izin belgesinde gerek Adalet Komisyonu gerekse Avukat yanı stajında, mesai saatleri içerisinde ve gerektiği hallerde mesai saatleri dışında staj eğitimi faaliyetinin aksatılmayacağı ve yine stajyer avukatın Baronun staj eğitimlerine eksiksiz katılacağı taahhüdünün yer almasına özen gösterilmesi” hususunda bilgi sahibi olduğumu, 
            Yukarıda belirtilen yasa ile yönetmelik maddeleri ve ilgili duyuru uyarınca Baronuz nezdinde yaptığım staj başvurusu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapılmakla;
●Bağlı bulunduğum kamu kurum ve kuruluşa/iş yerine gerekli bildirimde bulunacağımı,
●Kurum yetkili/yetkilileri tarafından imzalanmış ‘Staj yapılabilmesi için izin belgesi’ni Baroya ibraz edeceğimi,
●Staj süresi boyunca Baro tarafından yapılacak staj eğitimlerini Ordu Barosu’nun ilgili yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak takip edeceğimi,
●Bu yükümlülükleri yerine getirmemem nedeniyle oluşabilecek tüm sonuç ve zararların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.  ..…./...…./2022
Adı
Soyadı :
İmza :

2-ÇALIŞTIIĞI KURUM/ KURULUŞ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖREV BELGESİ

Baroya hitaben kurumundan alınacak, görev ve pozisyonunu görev başlama süresini gösterecek şekilde yazılı kıdem gösterir belge.

3- İZİN BELGESİ VE STAJ BAŞVURU TAH.İÇEREN DİLEKÇE

DİLEKÇE

 

Adalet komisyonu ve avukat yanı  stajında, mesai saatleri içerisinde ve gerektiği hallerde mesai saatleri dışında staj eğitim faaliyetinin aksatmayacağımı ve  baronun staj eğitimlerine eksiksiz katılacağımı beyan ve taahhüt ederim. …../…./202..

 

KURUM KURULUŞUN GÖREV BELGESİNE EKLENECEK ÖRNEK TAH. BEYANI                                                                                                         

 

 

……………………………………adlı kurumumuzda/şirketimizde/işyerimizde …,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……görevinde çalışmakta olan …………………’nın yukarıdaki taahhüdü kapsamında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve TBB Staj Yönetmeliği hükümlerinin gereklerini sağlayacak şekilde avukatlık stajını yapması, staj eğitimlerine katılması uygundur…./…./202..

 

 

 

Onay ve veren ve Taahhüt Eden Kurum, Kuruluş, Firma Müdürlüğü

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

25.06.2024
AV. SİBEL TORUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.