TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİN DÜZENLEDİĞİ ÇOCUK ADALET SİSTEMİNİN GELECEĞİ KONULU SEMPOZYUMA KATILIM SAĞLADIK


TBB Çocuk Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu’nun düzenlediği, 22-23 Nisan 2022 tarihlerinde Litai’de gerçekleştirilen Çocuk Adalet Sisteminin Geleceği konulu sempozyuma baromuz adına Çocuk Hakları Komisyonundan sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Elif Güney Katırcıoğlu ve komisyon üyesi Av. Tuğçenur Aldeniz katılım sağlamıştır. 

Sempozyumda; çocukların cezasızlığına ilişkin yaş sınırının yeniden belirlenmesi, çocukların işlediği ve çocuklara yönelik işlenen siber suçlar, hukuk davalarında çocuğun eşya olarak değil taraf olarak temsiline dair tartışmalar gerçekleştirilmiştir.  

Bugüne dek geçmiş dönemler konuşulmuşsa da artık adalet sisteminin içerisinde çocukların konumunun belirlenmesi zorunluluğu hasıl olmuştur. Yapılması gereken düzenlemeler noktasında, yönümüzü geleceğe çevirerek olması gerekene ulaşmakta baromuz Çocuk Hakları Komisyonu olarak devam eden çalışmalarımıza sempozyum büyük katkılar sağlamıştır.