BASIN YAYIN KOMİSYONU
Tarih: 20.10.2021| Okunma Sayısı: 719

BASIN YAYIN KOMİSYON  DOĞAL ÜYELERİ 

YÖNETİM KURULU

BARO BAŞKANI       AV SİBEL TORUN

BAŞKAN YARD.       AV. AHMET KARAMUSTAFA 

GENEL SEKRETER  AV. GÖKHAN ÇAKIR 

SAYMAN                AV. TÜRKER TÜRKYILMAZ

ÜYE                         AV. ARZU ATABAY AKÇEVRE

ÜYE                         AV. UĞURTAN KILIÇ

ÜYE                         AV. MUHAMMET ÖZKAN

ÜYE                         AV. GÖKHAN ATAY

ÜYE                         AV. TUĞÇE TÜRKSEN ÇERÇİ BAYAZIDOĞLU ( SORUMLU YÖNETİM KURUL ÜYESİ)

ÜYE                         AV. DERYA KALYONCU

ÜYE                        AV. ELİF GÜNEY KATIRCIOĞLU

ÜYELER 

AV. AYTEKİN ERDEM 
AV. ASUMAN AYDINER 
AV. CEM MAĞDEN 


ORDU BAROSU BASIN YAYIN KOMİSYONU YÖNERGESİ


AMAÇ ve KAPSAM 


Madde -1
Bu yönerge, Ordu Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Ordu Barosu Basın Yayın Komisyonunun (Merkez) çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını belirler.

HUKUKİ DAYANAK 
Madde - 2
Bu Yönerge 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 95.maddesinin 2. fıkrasının 15. bendi hükmü uyarınca düzenlenmiştir.

KOMİSYONUN KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ 
Madde - 3
Komisyon; Ordu Barosu Yönetim Kurulu tarafından atanacak bir başkan, ve komisyona katılmak isteyen avukatlardan en çok 20 üye ile oluşur. Üyeler kendi aralarında bir başkan yardımcısı ve bir genel sekreter seçerler. 
Komisyon ayda en az bir kez toplanır. Toplantı gündemi Komisyon Başkanının tarafından oluşturulur ve toplantı öncesi Komisyon üyelerine bildirilir. Gündem değişiklikleri ve görüşülecek diğer konular toplantı başlamadan önce belirlenir. Başkanın bulunmadığı oturumlarda Başkan yardımcısı komisyona başkanlık eder.
Karar yeter sayısı, toplantı nisabına bakılmaksızın, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

KOMİSYONUN GÖREV VE YETKİLERİ 
Madde - 4
Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a. Ordu Barosu Bülteni ve Ordu Barosu Dergisi dergilerini bu dergilerde ilan edilen yayın ilkeleri doğrultusunda hazırlamak ve çıkarmak,
b. Ordu Barosu Yönetim Kurulunun çıkarılmasını talep edeceği başkaca dergi ve her türlü yazılı, görsel ve işitsel yayının hazırlanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek,
c. Yapılacak yayınların niteliğini saptamak ve yayın raporlarını hazırlamak,
d. Yayınların nasıl gerçekleştirileceği konusunda çalışma esaslarını belirlemek,
e. Talep edilmesi ve belirlenen yayın kriterlerine uygunluğu halinde, Ordu Barosunun veya Ordu Barosu Kurul ve Merkezlerinin gerçekleştirdiği veya gerçekleştireceği veya diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirilmiş, panel, seminer, konferans, tartışma, seminer ve benzeri diğer etkinliklerin kitap, broşür veya her türlü kitle iletişim araçları eliyle elektronik ortamda, bilgisayar ortamında kullanılabilir ve yararlanılabilir eserlere dönüştürmek suretiyle yayın haline getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
f. Kuruluş amacına göre bu Yönergenin kapsamı içindeki diğer çalışmaları yürütmek,
g. Ordu Barosu Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

DİVAN 
Madde 5-
Ordu Barosu Yönetim Kurulu tarafından atanan 1 Başkan ve üyler tarafından seçilecek bir başkan yardımcısı ve bir genel sekreterden oluşur.

BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ 
Madde 6-
Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
a. Ordu Barosu Yönetim Kuruluna, Merkez faaliyetleri hakkında bilgi verir,
b. Merkezin olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gereken önlemleri alır,
c. Ordu Barosu Yönetim Kurulu ile Merkez ve mevcutsa alt kurulların arasındaki bilgi alışverişini sağlar,
d.  Merkezde çıkabilecek her türlü aksaklığın giderilebilmesi için Başkan Yardımcıları ile birlikte çalışmalar yapar, önlemler alır,
e.  Kurul gündemine ilişkin konuları belirler ve genel sekretere bu önerileri aktarır.

BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ 
Madde 7-
Başkanın görev yapmasına yardımcı olur, yokluğunda görevlerini yerine getirir. Başkan ile birlikte merkezdeki aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar yapar, çalışma düzenindeki temel değişiklikler için kurula öneri sunar. Başkanın yokluğunda Kurul toplantılarına Başkanlık eder.

GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ 
Madde 8-
Komisyon dosyalarını düzenler, toplantı hazırlığı yapar. Merkez Başkanı tarafından önerilen gündemi hazırlar ve üyelere zamanında ulaşmasını sağlar. Merkezin sekretarya hizmetlerini yürütür, yazışmalara ve toplantılara ilişkin bilgi ve belgelerin düzenlenmesini sağlar, karar defterini tutar ve imzalatır, kurulca karar verilen ilgili kayıtları tutar ve dosyalar.

KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
Madde 9-
Toplantılara katılır. Oluşturulan alt kurullarda görev alır. Merkezin amacını belirlemek ve gerçekleştirmek üzere katkıda bulunur. İvedi hallerde Başkanın vereceği görevleri yerine getirir. Komisyonun amaçları doğrultusunda düzenli işleyişin sağlanması için Başkana önerilerde bulunur.

YAYIN SORUMLULARI 
Madde -10
Komisyon yayınlarının sahibi Ordu Barosu adına Ordu Barosu Başkanıdır.
Yayınların ilgili Yönetim Kurulu Üyesi ve sorumlu müdürleri Ordu Barosu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Yayınların editörleri, yayın ve danışma kurulları komisyon önerisi üzerine Ordu Barosu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 
Madde -11
Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Avukatlık Kanunu hükümleri uygulanır.
YÜRÜRLÜK
Madde-12
Komisyon yönergesi Ordu Barosunun Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Ekim 2022><<
Ekim 2022
 PSÇPCCP
40262728293012
413456789
4210111213141516
4317181920212223
4424252627282930
4531123456

03.10.2022
AV. SİBEL TORUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.