İNTERNET VE BİLİŞİM KOMİSYONU
Tarih: 16.07.2021| Okunma Sayısı: 8701

İnternet Ve Bilişim Komisyonu Komisyon Başkanı

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av.Uğurtan KILIÇ

 

 

 

ORDU BAROSU İNTERNET VE BİLİŞİM KOMİSYONU YÖNERGESİ

1. Amaç

2. Kapsam

3. Tanımlar

4. Kuruluş

5. Görev ve Yetkiler

6. İnternet ve Bilişim Komisyonunun Görev Alanİna Giren Konularla İlgili Diğer Birimlerinin Görev ve Sorumlulukları;


7. Çalışma Yöntemi
Toplantılar
Toplantı gün ve sıklığı üyelerce belirlenir.


Teknik Kurul
Komisyon; uzmanlık yada araştırma gereken hususlarda en az 2 üyenin katılımıyla Teknik Kurul oluşturulmasına karar verebilir.

8. Yürütme

9. Yürürlük

Bu yönerge Ordu Barosunu İnternet ve Bilişim teknolojilerinden yararlandırmak için; İnternet ve Bilişim Komisyonunun kuruluş, görev, yetki ve çalışma usulleri ile bu komisyonun çalışma konusuna giren konularda diğer Baro birimlerinin görev ve sorumluluklarını düzenler.

 

Bu yönerge, Ordu Barosunun otomasyonunun kuruluş ve işletilmesini, web sitesi geliştirme ve güncellenmesini, Baro birimlerinin İnternet ve Bilişim Komisyonunun görev alanına giren konulardaki görev ve sorumluluklarını, İnternet ve Bilişim Komisyonunun görev ve yetkileri ile kuruluş ve çalışma usullerini kapsar.

 

Web Sitesi; İnternet ortamında Baronun tanıtımı, bilgilendirme ve haberleşme işlevini gören sayfalar bütününü,
Webmaster; Web Sitesinin kurulum ve güncellemesini yapan kişi veya kişileri,
Bilişim; bilgisayar teknolojisini,
Otomasyon; Ordu Barosu Merkezi, Baro Kütüphanesi, Staj Eğitim Merkezi, CMUK, Adliyelerdeki Baro Odaları, ve bundan sonra kurulacak Baroya bağlİ birimlerdeki bilgisayar, yazılım ve donanımı, birimler arasındaki ağ kurulumunu ve kullanımını,
Yazılım; her türlü bilgisayar programını,
Donanım; bilgisayarla kullanİlan her türlü araç ve gereci belirtir.

 

İnternet ve Bilişim Komisyonu, Ordu Barosuna (üye) avukat ve Stajyer Avukatlar arasından en az 5 gönüllü üyenin isteği ile ve Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.

 

Ordu Barosunun otomasyonunun geliştirilmesi ve işletilmesi için danışmanlık ve gözetmenlik yapmak, gerektiğinde eksiklikleri tespit ederek Yönetim Kurulunu bilgilendirmek, bu konuda yapİlacak sözleşmelerde danışmanlık yapmak,

Ordu Barosunun web sitesinin geliştirilmesi ve güncellemesini sağlamak, bu konuda danışmanlık yapmak, projeler hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

Bilişim Hukuku konusunda Ordu Barosunun tüm girişim ve katılımlarında danışmanlık yapmak, başka kuruluşlarca düzenlenen toplantılara Yönetim Kurulu kararıyla temsilci ya da katılımcı göndermek,

Ordu Barosuna bağlı avukat, stajyer avukat ve Baro elemanlarının internet ve bilgisayar kullanımı için eğitim projeleri hazırlamak, danışmanlık yapmak,

Web sitesine reklam alımı konusunda danışmanlık ve gözetmenlik yapmak, reklam şekil ve fiyatlarİnİ belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak,

Ordu Barosu Komisyonlarının görevleri ile ilgili olarak;

Komisyonlarla koordinasyonu sağlamak,

Komisyonlardan gelecek; Toplantı gündem ve tutanaklarını, yayınlamak istedikleri bilgi, belge, fotoğraf ve duyuruları İnternet ve Bilişim Komisyonuna ileterek komisyona ait web sayfasının geliştirmelerini sağlamak,

Kuracakları birimlerle ilgili olarak İnternet ve Bilişim Komisyonundan danışmanlık ve gözetmenlik istemelerini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulundan yetki istemek.

 

Baro Genel Sekreterliği tarafİndan görevlendirilecek bir personel tarafından Ordu Barosunun aylık çalışma programı, Baro personeli tarafından kaleme alınan ve kayda geçirilen tüm basın açıklamaları, aylık CMUK koordinatör ve müdafi listelerinin webmasterlara gönderilmesi,

Staj Eğitim Merkezi personeli tarafİndan ders ve eğitmen program ve listelerinin webmasterlara gönderilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin, koordinatörleri oldukları Komisyonların web sayfasında yayınlanması gerekli dokümanlarını webmasterlara göndermelerini sağlamaları

 

Toplantı Usulü
Toplantılar, üyelerin belirleyecekleri yerde ve en az 3 üyenin katılımıyla yapılır. Üyelerce Baro web sitesi bünyesinde açılacak sohbet odası, forum vb. ortamlarda toplantı yapılmasına karar verilebilir.

 

Bu yönerge hükümlerinin yürütülmesinden Ordu Barosu Yönetim Kurulu görevli ve sorumludur.

 

Bu yönerge Ordu Barosu Yönetim Kurulunun ................ gün ve ....... sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

27.05.2024
AV. SİBEL TORUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.