BASIN AÇIKLAMASI

Basın Bülteni 03/01/2018

 
 
 

ORDU BAROSU KADIN HAKLARI  KOMİSYONU BASIN AÇIKLAMASI

BULUĞ ÇAĞINDAKİLER HENÜZ ÇOCUKTUR, KADIN DEĞİLDİR.

               Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sitesinde ‘Dini Kavramlar Sözlüğü ’nde’ Buluğ sözcüğünün açıklamasında ‘ İslam hukukçularınca buluğ çağının alt sınırı erkekler için 12, kızlar için 9 yaş olarak belirlenmiştir.’ denilmiş; sözlüğün Nikah kısmının açıklamasında ise ‘Buluğ çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın kendisinin nikahlanabilmesi mümkün olmakla birlikte, velisinin de bulunması menduptur’ ifadesine yer verilmiştir.

 

              Bu sözler bir araya getirildiğinde ve birlikte değerlendirildiğinde, buluğ çağına gelen bir çocuğun evlenebileceği sonucu çıkmaktadır. Diyanet elbette bir açıklama yaparak, buluğ çağında olanlar evlenebilir dememiştir, yaptığı basın açıklamasıyla da bunu yalanlamıştır. Fakat  resmi sitelerinde, dinen buluğ çağının yaş tanımını yaparak, bunun 9 ve 12 olduğunu söyleyip, sonrasında aynı sitede nikahlanma yaşının da buluğ çağına ermekle olduğunu söyleyip, bu ifadelerin başka bir anlama gelmesi mümkün değildir. Üstelik ‘ buluğ çağına gelen kadın’ ifadesi bile başlı başına kabul edilemez. Buluğ çağı fiziksel olarak bir değişimi ifade etmekle birlikte, çocukluktan çıkış yaşı değildir. Ne hukuken ne de fiziken 18 yaşına gelmemiş bir birey çocukluktan çıkmış sayılamaz. 18 yaşına gelmemiş bir bireyin de evlenmesinin, dinen uygun olduğundan bahsedilmesi kabul edilemez.

 

            Diyanet işleri Başkanlığı’nın yapması gereken, hemen resmi sitesinden ‘Buluğ çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın kendisinin nikahlanabilmesi mümkün olmakla birlikte’ ifadesini kaldırması gerekir. Acilen bunu yapmadığı sürece, toplumda oluşturduğu algı devam edecek, çocuk yaştaki evliliklere meşruluk kazandıran bir söylem halkın bir kesiminde kabul görecektir.

 

        Toplumumuzun geldiği noktada, çocuklara karşı işlenen taciz suçlarının bu denli yoğun yaşandığı bir dönemde, çocukları korumak, kollamak ve bu tür sapkın zihniyetlerin şiddetle karşısında olmamız gerekirken, aksine toplum içinde dinen kabul gören bir anlayış ortamı yaratmak asla kabul edilemez.

 

         Buluğ çağındaki tüm çocuklar henüz çocuktur, ailesinin ilgisine, sevgisine ve korumasına muhtaçtır. Onların çocuk yaşında evlenebileceğini düşünmek ise, başlı başına büyük bir suçtur.  Bu suça ortak olanlar, zemin hazırlayanlar ve göz yumanlar da bu suçu işleyenler kadar sorumludur.

 

          Bu sebeple Diyanetin resmi sitesindeki dini terimler sözlüğündeki ifadeler acilen kaldırılmalı, kaldırılmadığı takdirde, devletin ilgili kurumları gereğini yapmalıdır.

 

                                                 ORDU BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU