7. TÜKETİCİ HUKUKU KONGRESİ

 “7. Tüketici Hukuku Kongresi 23-24-25 Kasım’da İstanbul’da!...

12 BANKAYA 3 KAT TAZMİNAT DAVASI VE SEKTÖREL BA'ZDA TÜKETİCİ
HUKUKU UYGULAMALARI OTURUMLARI 7. TÜKETİCİ HUKUKU KONGRESİ’NDE!

Tüketici Hukuku Enstitüsü önderliğinde her sene geleneksel olarak yapılagelen ve bu sene akıncısının düzenleneceği 7. Tüketici Hukuku Kongresi 23-24-25 Kasım 2017

tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

12 bankaya karşı 3 kat tazminat davası konusu için ayrı bir oturum ve Bankacılık, Fintech, Sigorta, Telekomünikasyon, İnşaat, Taşınmaz Simsarlığı, Reklam, Tıp, Otomotiv, E-Ticarct, Havayolu Taşımacılığı, Çevre Sektörleri ile Avukatlık Ücret Sözleşmeleri, Tüketici Yargılaması ve son olarak Fütüristik Hukuk konuları ayrı ayrı incelenecektir.

Her sene olduğu gibi bu sene de tüketici hukukunun bütün taraflarının bir araya geleceği kongrede, Hâkimler, Akademisyenler, Bürokratlar, Özel Sektör Temsilcileri ve Hukukçuların oluşturacağı yaklaşık 1000 kişi, tüketici hukukunun denge merkezlerini keşfetmeye ve tüketicilerin ekonomik hayatlarına yön vermeye çalışacaklardır.

Sektörün ve tüketicilerin kalbi, tüketici hukukunun gelişmesine katkıda bulunan ve tüketici hukukuna saygılı olan çeşitli kuruluşların desteklediği bu kongrede atacaktır. Katılanlara, katılım sertifikası, kongre dokümanları ve kitabı hediye edilecektir. Detaylar kongre resmi web sitesi olan www.tuketicihukukukongresi.com adresinde.

TÜKETİCİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ İcadiye Mahallesi Sıvacı Ferhat Sok. No:9 Adalet Köşkü Üsküdar
İSTANBUL Tel: 216-3346965 Faks: 216- 3345915 www.tuketicihukuku.org enstitu@tuketicihukuku.org