BASIN AÇIKLAMASI

ORDU BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

          Bugün Dünya Kız Çocukları günü. Bugün bir kutlama değil, bir farkındalık günüdür. Dünyada ve ülkemizde kız çocuklarına yapılan ayrımcılığın, uğradıkları şiddetin ve çocuk yaştaki evliliklerin önlenmesi günüdür.

        Ordu Barosu kadın Hakları komisyonu ve Tübakkom (Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu) yürütme kurulu üyesi olarak, bu konuda yaptığımız çalışmalar artarak sürmektedir. Eğitim çalışmaları, hukuki yardımlar, panel ve sempozyumlar ile kız çocuklarının sorunlarına elimizden geldiğince duyarlı olmak ve mücadele etmek görevimizdir.

       Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, dünya genelinde 1,1 milyar kız çocuğu bulunuyor. Bunlardan 62 milyonu okula gitmiyor. 6 ila 11 yaşlarındaki 16 milyon kız çocuğu ise okula bile başlayamama riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

 - Dünyada 15-19 yaş arası her 7 kız çocuğundan biri zorla evlendiriliyor. Kız çocuklarının çok büyük bir kısmı, evin sorumluluklarını üstlenmek için eğitim hayatlarını sona erdiriyor.

- Dünyada her 10 dakikada bir kız çocuğunun gördüğü şiddet yüzünden hayatını kaybediyor. Cinsiyetçilik ve eşit olmayan görev dağılımı, UNICEF’in yayınladığı rapora göre oldukça küçük yaşlarda başlıyor…

    Türkiye’de ise nüfusun yüzde 29’u kız çocuklardan oluşuyor. Son 6 yılda evlenmek zorunda bırakılan kız çocuğu sayısı ‘tespit edilebilen resmi’ rakamlara göre 232 bin. Son 6 yılda 142 bin çocuk anne oldu

 Kız çocuklarına verilecek destekle, onların ayrımcılığa, istismara, şiddete uğramalarına engel olmamız ve insanca bir yaşam için elimizden galeni yapmamız gerekir. Çocuk yaşta evliliğin önlenmesi, eğitimde eşitlikçi, çağdaş ve laik bir eğitimin esas olması gerekir. Kız çocukları, toplum hayatında eşit bir birey olmanın önemini kavramalı ve hayatın her alanında güçlü ve söz sahibi olacak bireyler olarak yetiştirilmelidir. Onları toplumdan soyutlamak ve kendi kararlarını almayacakları yaşlarda yaşam tarzlarını belirlemek yerine, akıllı ve sağlam duruşlu bireyler olarak yetiştirip, kendi hayatları ve bedenleri üzerinde kendi kararlarını kendilerinin almasına imkan tanınmalıdır.

  Bu konuda her ne kadar çalışmalar yapılsa da, henüz kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlendiğini söylemek mümkün değildir. Bu sebeple;

      Ülkemizde yaygın olarak görülen "çocuk yaşta yapılan evlilikler" derhal önlenmeli.  Kız çocuklarına karşı ayrımcılığın belirgin şekilde görüldüğü eğitim sisteminde laik ve bilimsel temele dayalı müfredat düzenlenmeli.  Cinsiyet ayrımcılıklarını yerleştirecek bilgiler müfredattan ve tüm okul kitaplarından çıkarılmalı. Kız çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunmalı. Mülteci kız çocuklarının hakları korunmalı. Tüm kız çocukları Çocuk Hakları Sözleşmesi ile korunan haklarından eşit ve tam olarak yararlanmaları için kararlı bir devlet politikası uygulanmalı.

      Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek, hepimizin insanlık görevidir.’

    Onlar ikbal ışığımızdır.. Bu bilinçle, çağdaş, laik ve aydınlık bireyler yetiştirmek asli görevimizdir.

 

 

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI

KADIN HUKUKU KOMİSYONU