İNSAN HAKLARI KOMİSYONU
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Meltem SARANER YILDIZ