HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU
<div>SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ    AV. EMRULLAH ÖZSOY</div> <div>  <div>ÜYE   AV.ZEHRA GÜMÜŞ                    <br /> ÜYE   AV.SERDAR SERDAROĞLU                    <br /> ÜYE   AV.ADEM PİLAV                    <br /> ÜYE   AV.MUAMMER SERİN                   </div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> <p style="text-align:center;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI</span></strong></p> <p style="text-align:center;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">HAYVAN HAKLARI KURULU İÇ YÖNERGESİ</span></strong></p> <p> </p> <p><strong> </strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">Madde 1-</span></strong></p> <p> </p> <p><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">AMAÇ:</span></strong></p> <p> </p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">Hayvan haklarının korunması, hayvan hakkı ihlallerinin önlenmesi ve hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacı ile  gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve mercilerle işbirliği yaparak Ordu Barosu Başkanlığı’nı temsilen faaliyetlerde bulunmak.</span></p> <p> </p> <p><strong> </strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">Madde 2-</span></strong></p> <p><strong> </strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">FAALİYETLERİ:</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">a)Hayvan haklarının korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için mevcut yasaların eksiksiz uygulanmasını sağlamak, amaca uygun olmayan yasa hükümlerinin iptaline çalışmak, yeni  yasa hükümleri  teklif etmek.</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">b)Hayvan hakları konusunda konferans, panel, seminer, kurultay düzenlemek ve düzenlenen bu etkinliklere katılmak.</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">c) Ordu ilinde bulunan bakımevi, barınak gibi yerlerde bulunan hayvanların yaşam ve sağlık koşullarının denetlenmesi ve iyileştirilmesi için ilgili mercilerle işbirliği  yapmak.</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">d)Amaca uygun basın bildirilerinde bulunmak.</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">e)Hayvan hakkı ihlalleri ile ilgili davalara müdahil olmak. Gerekli durumlarda Ordu Barosu yönetim kurulundan alınacak karar doğrultusunda  şikâyette bulunmak, davalar açmak.</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">f)Hayvan hakları ile ilgili yayınlar çıkarmak.</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">g)Hayvan hakkı ihlallerini kınamak, haklarını savunmak için protesto ve yürüyüş düzenlemek  ve düzenlenen protesto ve yürüyüşlere  katılmak.</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">h)Yargı ve idari makamlarla görüşmeler ve yazışmalar yaparak hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmak.</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">I)Amaca uygun faaliyetlerde bulunur iken diğer barolar, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve diğer idari makamlarla   işbirliği yapmak.</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">Madde 3-</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">KURUL YAPISI:</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">a)Başkan</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">b)Başkan Yardımcısı</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">c) Yazman</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">d) Yürütme Kurulu</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">e) Diğer üyeler</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">Madde<span style="color: #2a2a2a;"> 4-</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">KURUL BAŞKANI:</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Görev süresi Ordu Barosu Yönetim Kurulu’nun görev süresi kadardır. Her yeni dönemde yeniden başkan seçilir. </span> </p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">Madde<span style="color: #2a2a2a;"> 5-</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">a) Hayvan Hakları Kurulu faaliyetlerinde baroyu temsil etmek</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">b)Kurul toplantılarına başkanlık etmek. Kurul gündemini belirlemek.</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">c)Gerekli hallerde yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">d)Yürütme Kurulu ile beraber faaliyet raporu hazırlamak</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">Madde<span style="color: #2a2a2a;"> 6-</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">BAŞKAN YARDIMCISI:</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">a)Başkanın  görev ve yetkilerini yerine getirmesinde  yardımcı olmak.</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">b)Başkanın yokluğunda başkanı temsil etmek, toplantı gündemini belirlemek ve kurul toplantılarına başkanlık etmek</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">Madde<span style="color: #2a2a2a;"> 7-</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">YAZMAN:</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">a) Kurul toplantı tutanaklarını tutmak.</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">b) Gündem ve tutanak örneklerini, faaliyet raporlarını ve alınan kararları Baro Yönetim Kuruluna sunmak.</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">c)Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan basın açıklamalarını, e-posta gönderilerini, etkinlik duyurularını, sms yolu ile yapılacak bildirimleri, resmi ve gayri resmi yazışmaları vb. düzenleyerek yazmak.</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">Madde 8-</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">YÜRÜTME  KURULU:</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">Yürütme Kurulu, Kurul Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yazman ve bunların haricinde  en az 1 en çok 5 üyeden oluşur. Yürütme kurulu üyeleri; kurula üye avukatlar arasından  toplantıda bulunan üyelerin arasından oy çokluğu ile seçilir.  </span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">Yürütme kurulu üyelerinin görev süreleri  kurul başkanının görev süresi kadardır.</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">Yürütme  Kurulu 15 günde bir toplanır.</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">Madde 9-</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">TOPLANTI ve KARAR NİSABI:</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">Yürütme Kurulunun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısı ve  karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">Kararlar toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">Mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine yapılacak ilk toplantıda yeni üye seçilir.</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">Madde 10-</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">YÜRÜTME  KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">Yürütme Kurulu'nun görev ve yetkilen şunlardır:</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">a)Toplantı gündemini belirlemek</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">b)Gündemdeki konuları görüşmek, gündeme teklifler sunmak, çalışma programı hazırlamak, yürütülecek faaliyetlere karar vermek ve  uygulanmasını sağlamak</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">c)Kurulun faaliyet raporunu hazırlanmak.</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">d)Kurul yönergesine yeni maddeler eklemek.</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">Madde 11-</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">DİĞER ÜYELER:</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">Baro Başkanlığına başvuran ve Baro Yönetim Kurulunun onayı ile kurul üyesi olan avukatlardan oluşur.</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">Madde 12- </span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">ÜYELERİN GÖREVLERİ:</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">         </span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">a)Başkan ve yürütme kurulu üyelerini seçer.</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">b)Yürütme  kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirir </span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">c) Gerekli gördüğü konuların gündeme alınması için yürütme kuruluna öneride bulunur.</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">d)Üyelik süreleri  kurul başkanının görev süresi kadardır. </span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2a2a2a;">e)Kurul toplantılarına katılır, gündemde ki konular hakkında görüş bildirir</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">MADDE 13-</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">YÜRÜRLÜK:</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">Bu yönerge Ordu Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif';"> Ordu Başkanlığının  05/12/2014 tarih ve  2014/48-31 tarihli yönetim kurulu kararı ile uygun bulunmuştur.</span></p>  </div>