BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

TÜRKİYE’DE KADININ SEÇME VE SEÇİLME HAKKI

Türkiye'de Toplam nüfusun % 49.7 sini ve seçmen nüfusunun % 51.6 sını kadınlar oluşturmaktadır.

Nüfus oranı ve seçmen yoğunluğuna karşın kadınların TBMM de temsil oranı sadece % 8,9 dur.

Fransa 1945, Belçika 1946 ve İsviçre 1971 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanımışken Türkiye'de, kadınlara seçme ve seçilme hakkı pek çok Avrupa ülkesinden önce tanınmıştır;

Ülkemizde 3 Nisan 1930 tarihinde belediyelerde,

26 Ekim 1933'te köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde

5 Aralık 1934'te ise mecliste kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

Türkiye’de nüfusun yarısını oluşturan kadınlar 1934’de seçme ve seçilme hakkına sahip olmuşlar ve ne yazık ki ;

1935 Yılında Kadınların mecliste temsilinde Dünya`nın 2. ülkesiyken

2002 Yılında Kadınların mecliste temsilinde Dünyanın 163.Ülkesiyiz…

2009 yılında ve 21.yüzyılda ;ne yazık ki değişen bir şey yok.

Son genel seçimlerde TBMM'de kadın sayısı 48'e yükseldi, ama yine de kadın oranı yüzde 10'un altında kaldı. Yerel yönetimlerde ise durum daha da kötü .. 81 ilden yalnızca 2 ilde kadın belediye başkanı bulunuyor.

Ülkemiz , dünya toplumsal cinsiyet eşitliği endeksinin 123.sırasında yer alan bir ülkedir. Kadınların ekonomik hayata katılımı, elde edebildiği yada onlara sunulabilen olanaklar, eğitim ve sağlık olanaklarına erişim ve herşeyden önemlisi karar alma mekanızmaları olan politikada temsil açısından , dünya toplumsal cinsiyet eşitliği endeksinde 123.sırasında da yer almış olmamız kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında üzücü bir durum arz etmektedir.

Türkiye'de devlet memurları içinde kadınların oranı yüzde 33 tür.. Ancak bu oran, üst düzey yöneticilik kadrolarına geçildiğinde ise yüzde 9 lara kadar gerilemektedir.

Ülkemizdeki Sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi yapı ve anlayış, siyasetin kapılarını kadınlara açmakta yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Anayasa`da ve seçim yasalarında kadın ve erkeğin fiili eşitliğini sağlayacak mekanizmaların yeterli düzeyde olmadığı, Siyasi partilerin seçim listelerinde, kadın adaylar etkin bir biçimde yer almadığı gözlemlenmektedir.

Kadının insan haklarının eksiksiz yaşama geçmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, mecliste ve tüm karar mekanizmalarında EŞİT TEMSİL ve EŞİT KATILIM ile mümkündür.

    Türkiye de kadınların seçme ve seçilme hakkının kazanıldığı günün 76.yıldönümünde herkesi bu doğrultuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla . 05/12/2013

 


AV. HİLAL ŞAHİN

               
ORDU BAROSU KADIN HUKUKU
KOMİSYONU BAŞKANI