DUYURU
DUYURU NO:2013/71

Birliğimiz Yönetim Kurulunun 09.09.2013 günlü, 2013-981 sayılı kararıyla kabul edilerek 01,Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi” ekte gönderilmiştir.

Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını ve uygulamanın izlenmesini önemle rica ederim.


Saygılarımla.


Yönergeyi görüntülemek için tıklayınız

 

SAYI : 201400090                               ORDU : 06/01/2014

 

                                             

                                 Türkiye Barolar Birliği Yönergesi gereğince; Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi kapsamında Baromuz Yönetim Kurulu’ nun 27/12/2013 tarih ve 54-11 sayılı kararı uyarınca; tavsiye niteliğinde olmak üzere Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda ücret karşılığı birlikte çalışan avukatlara ödenecek ücretin net 1.000,00 tl olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

 

                                     Bilgi ve gereğini arz ederim. 

                 


                                                                                   Avukat Oktay ÇANAK

                                                                                      Ordu Barosu Başkanı