BASIN AÇIKLAMASI

Bu gün "5 Nisan Avukatlar Günü"

 

BASINA ve KAMUOYUNA AÇIKLAMA

 

Ülkemizde her 5 Nisan gününü "Avukatlar Günü" olarak Kutlamaktayız. En temel hak olan " Savunma hakkının " yerine getirilmesinde vazgeçilmez olan, zor günlerde her zaman var olan savunmanın yılmaz bekçileri, adalet savaşçıları avukatlarımızın ne zor koşullarda olduklarını hatırlatmaya, farkındalık oluşturmaya, mesleğimizin onurunu ve önemliliğini vurgulamaya çalışıyoruz.

 

Şüphesiz Avukatlar insanlar için en zor dönemlerinde var olan, özgürlüğün ve bağımsızlığın yılmaz savunucularıdır. Bu bağlamda Etkin ve adil hüküm kurmak, avukatın, hakim ve savcı karşısında eşit haklarla donatılmasıyla mümkündür; ancak bu halde adalet mülkün temeli olacak ve yargı adalet dağıtabilecektir.

 

Unutmayalım ki; avukatlarımız, toplumu hakları konusunda bilgilendirip, yönlendirmekte, haklarının korunmasında ve kullanılmasında onlara yardımcı olarak önemli bir görevi ifa etmektedir. Kurumlar ve vatandaşlarımız adına büyük bir sorumluluk bilinciyle savunma hakkının uygulayıcısı olan Avukatlık müessesesi, çağdaş hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Temel hakların öncelikli olanlarından olan savunma hakkını kullanan avukatlarımız adaletin sağlanmasında ve toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesinde çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler

 

Avukatlar güçlerini hukukun üstünlüğünden ve doğru temsile olan inançlardan alırlar

 

 Kişileri ve toplumları hakları konusunda bilgilendiren, yönlendiren, haklarının korunmasında ve kullanılmasında onlara yardımcı olan avukatlarımız, meslek etiğine ve kanunlara bağlı, adaletin sağlanması hususunda da kararlı tavırlarıyla her daim görevlerinin başında olmaya devam edeceklerdir.

 

Avukatlık mesleğinin toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi dileğiyle, görevlerini üstün hizmet ve sorumluluk anlayışıyla yerine getiren tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlar başarı dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım

 
 
AV.OKTAY ÇANAK
ORDU BAROSU BAŞKANI