SPOR KOMİSYONU
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi : Av. Emrullah ÖZSOY

Üye                                                      : Av. Rüçhan DURAN

Üye                                                      : Av. Ahmet KIYAK

Üye                                                      : Av. Çağdaş Tarık TANER