UZLAŞTIRMA KOMİSYONU
<h2 class="contentheading">Uzlaştırma Komisyonu</h2> <p class="buttonheading"> </p> <div class="page-inset"><strong>SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ AV.ESRA OĞUZ<br /> </strong></div> <div>ÜYE   AV.ARİF ÇETİN DEMİR</div> <div>ÜYE   AV.BURCU KARAGÖL DEMİR</div> <div>ÜYE   AV.ERTUNÇ ÖZTÜRK </div> <br /> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div class="page-inset"> <div> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">TÜRK CEZA KANUNU 73.MADDESİ İLE <br /> CEZA MUHAKEMESİ KANUNU<br /> 253, 254 VE 255.MADDELERİNDE DÜZENLENEN <br /> UZLAŞMANIN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNERGE </span></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;"><a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single;" href="http://www.barobirlik.org.tr/calisma/haberler/belgeler/050906_uzlasma_tutanagi.doc"><span style="line-height: 150%; font-size: 8.5pt; text-decoration: none; color: #006c6c;">Uzlaşma Tutanağını indirmek için tıklayınız </span></a></span></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Birinci Bölüm<br /> (Amaç, Kapsam) </span></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Amaç </span></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Madde 1- </span></strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Bu yönergenin amacı Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu tarafından düzenlenen uzlaşma kurumunun barolara getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak usullerin gösterilmesi, uygulamada birlik ve düzenin sağlanmasıdır. </span></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Kapsam </span></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Madde 2- </span></strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Bu yönerge; </span></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">a. </span></strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Barolarda Uzlaşma Servislerinin kuruluş, çalışma şekil, amaç ve görevlerinin düzenlenmesini, </span></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">b. </span></strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Uzlaşma uygulaması sırasında Uzlaştırıcı Avukatlar tarafından gözetilecek usul ile uyacakları kurallarının belirlenmesini, </span></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">c. </span></strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Uzlaşma uygulamasında görev alacak Uzlaştırıcı Avukatların tespiti, eğitimi, çalışma, görevlendirilme usullerinin, masraflarının ve ücretlerinin tahsili şekil ve ilkelerini kapsar. </span></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">İkinci Bölüm<br /> Genel Hükümler </span></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Yetki</span></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Madde 3- </span></strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Uzlaştırıcı Avukat tayin yetkisi CMK 253.maddesi uyarınca Barolara aittir. Bu yetki her baronun bulunduğu il sınırları içinde ve o baroya kayıtlı avukatlar arasından atama yolu ile kullanılır.</span></p> <p style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Kanunun ceza hukuku alanında uzlaşma yapılabilmesi olanağını verdiği, fail ve mağdurun bir avukat üzerinde anlaşamamaları halinde soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısının, kovuşturma evresinde ise Mahkemenin istemi üzerine ilgili Baro tarafından fail ile mağdur arasındaki ihtilafın özellikleri de dikkate alınarak gerekli görülen sayıda uzlaştırıcı avukat görevlendirilir. </span></p> <p style="line-height: 150%;"><strong></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Görevin Reddi Zorunluluğu </span></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Madde 4- </span></strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Fail ve mağdurun bir avukat üzerinde Uzlaştırıcı Avukat olarak anlaşmaları dışında Baro Tarafından tayin edilmeyen hiçbir avukat Cumhuriyet Savcılıkları veya Mahkemelerin doğrudan uzlaştırıcılık taleplerine olumlu cevap veremez, görev kabul edemez. </span></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">İlgili Birim </span></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Madde 5- </span></strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Barolarda uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi, kurulacak Uzlaşma Servisleri tarafından yürütülür. Barolar ilgili birime görevi yerine getirmesinde ihtiyacı olan personeli sağlar. </span></p> <p style="line-height: 150%;"><strong></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Uzlaştırıcı Listesi </span></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Madde 6- </span></strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Baro Uzlaşma Servisi o Baro üyesi avukatlardan Uzlaştırıcı Avukat olarak görev almak isteyenleri Uzlaştırıcı Avukat listesine kaydeder. Cumhuriyet Savcılığı veya Mahkemelerden gelen talep üzerine görevlendirmelerde Baro ilgili birimi bir veya birden çok sayıda avukatı Uzlaştırıcı Avukat listesinden görevlendirir. Görevlendirmede uzlaştırıcı olarak görev alacak avukatın aldığı eğitimler, mesleki tecrübesi ve disiplin durumu Baro tarafından göz önüne alınır. </span></p> <p style="line-height: 150%;"> </p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Uzlaştırıcı Eğitimi </span></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Madde 7- </span></strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Barolar Uzlaştırıcı Avukat yetiştirmek için eğitim seminerleri düzenler, eğitim seminerlerine katılım esaslarını belirlerler. Eğitim seminerlerine katılan avukatlara görevlendirmede öncelik tanınır. Uzlaşma uygulaması ile getirilen hakların gereği gibi kullanılmasına yönelik olarak Uzlaştırıcı Avukat sicilinde bulunmayan avukatların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak da Baroların görevleri arasındadır. </span></p> <p style="line-height: 150%;"><strong></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Uzlaştırıcı Tayin İşlemleri </span></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Madde 8- </span></strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Baro ilgili birimi Cumhuriyet Savcısı veya Mahkemeden gelen yazılı talep üzerine Uzlaştırıcı Avukat sicilinde yer alan bir veya daha fazla sayıda avukatı uzlaştırıcı olarak görevlendirerek durumu kendilerine ve talepte bulunan Cumhuriyet Savcısı veya Mahkemeye derhal bildirir. </span></p> <p style="line-height: 150%;"><strong></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Üçüncü Bölüm<br /> Uzlaşma </span></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Uzlaştırıcı Ücret ve Giderleri </span></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Madde 9- </span></strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Baro tarafından atanan Uzlaştırıcı Avukatın hizmeti karşılığı alacağı ücret Türkiye Barolar Birliği tarafından 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Hakkında Kanunun 13 ‘üncü maddesi uyarınca hazırlanan avukatlık ücret tarifesinde belirlenir. Uzlaşma toplantılarına davet, toplantıların yapılacağı Cumhuriyet Savcılıklarınca tahsis edilen mekanın masrafları ve diğer giderler için makul bir masraf avansı da Baro ilgili birimi tarafından tespit edilir. Uzlaştırıcı avukat ancak yukarıda belirtilen ücret ve masraf avansının fail tarafından Baro adına bu amaçla özel olarak açılan banka hesabına depo edilmesi ile göreve başlar. Uzlaştırıcı avukat uzlaşma toplantıları sonucunda CMK 253/7 uyarınca düzenlediği nihai raporun bir örneğini Baro ilgili birimine sunduğunda ücrete hak kazanır ve Baro hesabında depo edilmiş olan ücret kendisine derhal ödenir. </span></p> <p style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Uzlaşma görüşmelerinin sona ermesinden sonra varsa artan avansın yatırana iadesine Baro karar verir. </span></p> <p style="line-height: 150%;"><strong></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Uzlaşma Odaları ve Arşivi </span></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Madde 10- </span></strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Adliye binalarında uzlaştırma görüşmelerinin gereği gibi yapılabilmelerini sağlamak amacı ile uzlaşma odalarının tahsisi Baro Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Savcılığından istenir. Cumhuriyet Savcılarınca tahsis edilen bu odalarda yapılacak uzlaştırma toplantı ve görüşmelerinin gizlilik ve güvenliğinin sağlanması için Cumhuriyet Savcılıkları gerekli önlemleri alırlar. Cumhuriyet Savcılığınca uzlaşmaya özel sürekli oda tahsis edilemeyen durumlarda Cumhuriyet Savcılık birimlerinin kullanımındaki odaların Uzlaşma görüşmeleri sırasında kullanılmaları sağlanır. </span></p> <p style="line-height: 150%;"><strong></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Uzlaşma Toplantıları </span></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Madde 11- </span></strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Uzlaştırıcı olarak atanan avukat taraflar ve varsa vekil ve temsilcileri ile en kısa sürede temasa geçmeye çalışarak tüm taraflar için uygun bir toplantı günü belirler. Uzlaştırıcı Avukat fail tarafından yatırılmış bulunan masraf avansını kullanarak toplantı yeri, tarihi ve saatini taraflara tebliğ eder. Taraflardan birinin herhangi bir nedenle toplantıya katılmaması halinde Uzlaştırıcı Avukat tarafından yeni bir toplantı günü belirlenerek geçerli mazereti olmaksızın katılmaması halinde uzlaşma sürecinin sona ereceğini belirtir meşruhatla katılmayan tarafa bildirilir. </span></p> <p style="line-height: 150%;"> </p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Müzakerelerin Gizliliği ve Sonradan Delil Olarak Kullanamama </span></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Madde 12- </span></strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Uzlaşma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaşma toplantılarına taraflar, kanuni temsilcileri, müdafi, vekil ve uzlaştırıcı dışında kimse katılamaz. Uzlaştırma sırasında ileri sürülen bilgi ve belgeler, yapılan açıklamalar taraflarca izin verilmedikçe daha sonra açıklanamaz. Uzlaştırmanın başarısız olması nedeniyle daha sonra dava açılması veya davaya devam edilmesi halinde uzlaştırma sırasında failin bazı olayları veya suçu ikrar etmiş olması aleyhine delil olarak kullanılamaz. </span></p> <p style="line-height: 150%;"><strong></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Uzlaşma Süresi, Uzlaştırma Tutanağı ve Rapor </span></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Madde 13- </span></strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Uzlaştırıcı Avukat başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde uzlaşmayı sonuçlandırır. Bu süre Cumhuriyet Savcısı ve mahkemece bir defaya mahsus olmak üzere 30 gün daha uzatılabilir. </span></p> <p style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Uzlaştırıcı Avukat uzlaşma gerçekleşsin veya gerçekleşmesin, uzlaştırma görüşmeleri veya verilen ek sürenin tamamlanmasını takiben en geç on gün içinde ekte bulunan uzlaştırma tutanağını hazırlayarak rapor olarak bir örneğini ilgili Cumhuriyet Savcısı veya Mahkemeye sunar.</span></p> <p style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Uzlaştırma görüşmeleri sonunda taraflar uzlaşmaya varırlarsa tutanakta uzlaşma konusu, yeri, tarihi, karşılıklı yerine getirilmesi kararlaştırılmış hususlar belirtilerek tutanak fail ve mağdur, varsa kanuni temsilcileri, varsa avukatları ve uzlaştırıcı tarafından imzalanır. Uzlaştırmanın başarısız olması halinde bunun nedenleri de kısaca raporda belirtilir. Gizlilik ilkesi gereği tutanakta veya Uzlaştırıcı Avukatın raporunda müzakerelerin içeriği, müzakerelerde yapılan beyan ve açıklamalar ile tarafların davranışları hakkında kesinlikle bilgi verilemez. </span></p> <p style="line-height: 150%;"><strong></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Uzlaştırıcının Yükümlülükleri ve Uyması Gerekli Kuralları </span></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Madde 14- </span></strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Uzlaştırıcı Avukat uzlaşma görüşmeleri süresince taraflara eşit mesafede ve saygılı davranır, arabuluculuk için güvenli ve rahat bir ortam yaratır. Uzlaştırıcı Avukat tarafların incinme ve zarar görme olasılıklarına karşı hassas olur. Tarafların da birbirlerine saygılı davranmalarına azami özen gösterir. </span></p> <p style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Uzlaştırıcı Avukat bu sıfatla görev yaptığı olayla ilgili olarak daha sonra vekil veya müdafi olarak görev üstlenemez. </span></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Madde 15- </span></strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Uzlaştırıcı Avukat bağımsız olmalıdır. Uzlaştırıcı avukat bağımsızlığını veya taraflarla arasında menfaat çatışması yaratabilecek veya bu izlenimi verebilecek durumları açıklamalı, gerekirse görevi kabul etmemeli veya başladıysa bırakmalıdır. Bu durumları, uzlaştırıcının, yakınlarının veya iş ortaklarının taraflardan biri ile herhangi bir kişisel veya iş ilişkisinin bulunması, uzlaşma görüşmelerinin sonucuna yönelik olarak doğrudan veya dolaylı herhangi maddi veya diğer menfaatinin bulunması, taraflardan biri için uzlaştırıcılık dışında herhangi bir yetkiyle görev yapması gibi durumlar sayılabilir. Bu ve benzeri durumların varlığı halinde, Uzlaştırıcı Avukat ancak tarafların açık rızası ile göreve devam edebilir. </span></p> <p style="line-height: 150%;"><strong></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">SON HÜKÜMLER </span></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Yürürlük </span></strong></p> <p style="line-height: 150%;"><strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">Madde 17- </span></strong><span style="line-height: 150%; font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black;">İşbu yönerge Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 04.09.2005 tarih ve 394-2 sayılı kararı ile kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. </span></p> </div> </div>