RUHSAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

AVUKATLIK STAJI BİTİP AVUKATLIK RUHSATNAMESİ ALMAK İSTEYENLERDEN TALEP EDİLEN BELGELER

 

STAJI BİTENLERE GEREKLİ BELGELER

 

 

1.     6 X 9 ebadında 4 adet cübbeli biometrik fotoğraf

2.     1 adet pul resim (cübbeli biometrik)

3.     Avukatlık Kimlik Kartı Başvuru Formu

4.     Nüfus cüzdan ftk.

5.     baroya dilekçe

6.     Avukatlık Ruhsat Harcı (Boztepe V.D.) 949,50 TL ( 9069 kod ile defterdarlığa yatırılacak)

7.     Av.Ruh.Ücreti

(T.C.Halk Bankası Yenişehir Şubesi 16000075 no.hesap) 300,00 TL

         (Posta Çeki Hesabı 1002801 nolu hesaba da yatırılabilir)

8.     Avukatlığa kabul 1.044,78¨

(Ordu Barosu Başkanlığının Denizbank Ordu Şubesindeki    TR02 0013 4000 0069 3842 6000 01 nolu ibana yatırılacak )

 

9.  Sabıka kaydı

10. 218,10TL Damga Pulu V.D. yatacak

11. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından yazı alınacak

12. Staj bitim ile ruhsat talebi tarihleri arasında ne gibi işle meşgul olduğunu belirten belge.

 

 

 


 
BAROMUZ AVUKATLAR LEVHASINA YENİDEN YAZILMAK İÇİN MÜRACAAT EDEN AVUKATLAR DAN TALEP EDİLEN   BELGELER

 

 

1.     Baro Levhasından silinmesine dair Yönetim Kurulu kararı

2.     Dilekçe (Baro Levhasına avukat olarak yeniden yazılmasına dair)

3.     Adli sicil belgesi (arşiv kayıtlı)

4.     Nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

5.     Sağlık Raporu (Hükümet tabipliğinden)

6.     Bildiri kağıdı (Av.K.nun 5.maddesindeki engel hallerin bulunmadığına ilişkin

7.     Avukat raporu (Avukatlık Kanununun 19.maddesine göre düzenlenen)

8.     Silinme ile levhaya yeniden yazılma istemi arasında geçen süre içerisinde ne gibi bir işle uğraştığını kanıtlayan belge

·        Hakim – C.Svc. ise sicil örneği (özeti) Personel Genel Müdürlüğünden

·        Hakim – C.Svc. ise siciline geçmeyen disiplin yönlerinden soruşturma ve kovuşturması gerektirir bir fiili bulunup bulunmadığını gösterir belge (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden)

·        Memur ise sicil özeti

·        Memur ise siciline geçmeyen disiplin yönlerinden soruşturma ve kovuşturmayı gerektirir bir fiili bulunup bulunmadığını gösterir belge

9.     Diğer görevlerde ise ne iş yaptığı

10.    Avukatlıkla bağdaşmayan işten ayrıldığını kanıtlayan belge

11.  Baro Levhasına avukat olarak yeniden yazılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı

12.                       SGK’ dan kaydı olmadığına dair belge

13.                      72,70 TL Damga Pulu V.D. yatacak

14.                       Yeniden levhaya avukat kayıt ücreti 1.044,78¨

(Ordu Barosu Başkanlığının Denizbank Ordu Şubesindeki    TR02 0013 4000 0069 3842 6000 01 nolu ibana yatırılacak )

 

 

BAROMUZ LEVHASINA NAKİL İÇİN MÜRAACAT EDECEK AVUKATLARDAN İSTENİLEN  BELGELER LİSTESİDİR

 

·        Baroya dilekçe (TBB ve Baro sicil numarası belirtilecek)

·        Nüfus Müdürlüğü’nden nüfus kaydı ve ikametgah belgesi

·        Avukatlık kimlik belgesi ftk.

·        Nüfus cüzdan ftk.

·        Adli Sicil Belgesi

·        Sağlık Raporu

·        2 adet 6 x 9 ebadında cübbeli biometrik resim

·      1.044,78 ¨ nakil ücreti

(Ordu Barosu Başkanlığının Denizbank Ordu Şubesindeki    TR02 0013 4000 0069 3842 6000 01 nolu ibana yatırılacak )