STAJ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
<p style="text-align:center;"><span style="font-size: 14pt;">ORDU BAROSU STAJ BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR LİSTESİ</span></p> <p> </p> <table style="margin-left: -6.4pt; border-collapse: collapse; border: medium none;" width="621" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody> <tr style="height:31.5pt;"> <td style="width:352.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:31.5pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 9pt;">1-Diploma (veya çıkış) örneği</span></strong><span style="font-size: 9pt;"> (Noter Onaylı yada Fakülte Sekreterliği Onaylı)        </span></p> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> </td> <td style="width:63.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:31.5pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 9pt;">2 adet</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> </td> <td style="width:49.6pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:31.5pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"> </p> </td> </tr> <tr style="height:14.05pt;"> <td style="width:352.0pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:14.05pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 9pt;">2- Kimlik Fotokopisi</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> </td> <td style="width:63.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:14.05pt;"> <p><span style="font-size: 9pt;">1 adet</span></p> </td> <td style="width:49.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:14.05pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"> </p> </td> </tr> <tr style="height:14.05pt;"> <td style="width:352.0pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:14.05pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 9pt;">3-İkametgah </span></strong><span style="font-size: 9pt;">(Muhtar veya Nüfus Müdürlüğünden)</span></p> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> </td> <td style="width:63.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:14.05pt;"> <p><span style="font-size: 9pt;">1 adet</span></p> </td> <td style="width:49.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:14.05pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"> </p> </td> </tr> <tr> <td style="width:352.0pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 9pt;">4-Nüfus Kağıdı Örneği </span></strong><span style="font-size: 9pt;">(Noter,Muhtar yada Nüfus Müdürlüğünden)</span></p> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> </td> <td style="width:63.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p><span style="font-size: 9pt;">1 adet</span></p> </td> <td style="width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p> </p> </td> </tr> <tr style="height:14.05pt;"> <td style="width:352.0pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:14.05pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 9pt;">5- Adli Sicil Belgesi </span></strong><span style="font-size: 9pt;">(Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan)</span></p> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> </td> <td style="width:63.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:14.05pt;"> <p><span style="font-size: 9pt;">1 adet</span></p> </td> <td style="width:49.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:14.05pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"> </p> </td> </tr> <tr style="height:14.05pt;"> <td style="width:352.0pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:14.05pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 9pt;">6-Sağlık Raporu</span></strong><span style="font-size: 9pt;"> (Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut ve akılca malul olmadığına dair resmi hastanenin veya sağlık ocağının uzman hekimliğince düzenlenmiş)</span></p> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> </td> <td style="width:63.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:14.05pt;"> <p><span style="font-size: 9pt;">2 adet</span></p> </td> <td style="width:49.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:14.05pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"> </p> </td> </tr> <tr> <td style="width:352.0pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 9pt;">7-Bildirim Kağıdı</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> </td> <td style="width:63.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p><span style="font-size: 9pt;">2 adet</span></p> </td> <td style="width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p><span style="font-size: 9pt;">Örnek-1</span></p> </td> </tr> <tr style="height:29.9pt;"> <td style="width:352.0pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:29.9pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 9pt;">8-Baroya Yazılan Dilekçe</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> </td> <td style="width:63.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:29.9pt;"> <p><span style="font-size: 9pt;">2 adet</span></p> </td> <td style="width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:29.9pt;"> <p><span style="font-size: 9pt;">Örnek-2</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:352.0pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 9pt;">9-Baro Levhasına Kayıtlı Bir Avukattan Tahkikat Raporu </span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> </td> <td style="width:63.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p><span style="font-size: 9pt;">2 adet</span></p> </td> <td style="width:49.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 9pt;">Örnek-3</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:352.0pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 9pt;">10-Yanında Staj Yapılacak Avukat’ın Olur Belgesi</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 9pt;">*Olur verecek avukat, avukatlıkta 5 (Beş yıllık kıdemin hesabına Avukatlık Kanunu 4. maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir.) yılını doldurmuş olması zorunludur.</span></p> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> </td> <td style="width:63.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p><span style="font-size: 9pt;">2 adet</span></p> </td> <td style="width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p><span style="font-size: 9pt;">Örnek- 4</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:352.0pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 9pt;">11-Baro Levhasına Kayıtlı İ<span style="text-decoration: underline;">ki</span> Avukat Tarafından <span style="text-decoration: underline;">ayrı ayrı</span> Düzenlenmiş Takdim Yazısı</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> </td> <td style="width:63.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p><span style="font-size: 9pt;">2 adet</span></p> </td> <td style="width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p><span style="font-size: 9pt;">Örnek-5</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:352.0pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 9pt;">12-Staja Giriş Ücreti <strong style="normal;"><span style="font-size: 11pt; font-family: AbakuTLSymSans; color: #0f243e;">589.70¨</span></strong>   + 10.00 TL KİMLİK </span></strong><span style="font-size: 9pt;">(Ordu Barosu Başkanlığının Denizbank Ordu Şubesindeki    <strong>TR02 0013 4000 0069 3842 6000 01</strong> nolu ibana yatırılacak )</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> </td> <td style="width:63.8pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 9pt;">1 adet</span></p> </td> <td style="width:49.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"> </p> </td> </tr> <tr> <td style="width:352.0pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 9pt;">13-Vesikalık fotoğraf (kravatlı-cübbesiz biometrik)</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> </td> <td style="width:63.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p><span style="font-size: 9pt;">6 adet</span></p> </td> <td style="width:49.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"> </p> </td> </tr> <tr> <td style="width:352.0pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 9pt;">14- Damga Pulu Vergi Dairesine Yatacak 58,80 TL</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> </td> <td style="width:63.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p> </p> </td> <td style="width:49.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"> </p> </td> </tr> <tr> <td style="width:352.0pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 9pt;">15-Sosyal Güvenlik Kurumundan SSK. Emekli Sandığı ve Bağ_Kur’ a Kaydınızın Bulunmadığına Dair Belge.</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> </td> <td style="width:63.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p><span style="font-size: 9pt;">1adet</span></p> </td> <td style="width:49.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"> </p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 352pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9pt;">16-Ordu Barosu Stajyer Avukat Adayı Bilgi Formu ( EN ALTDAKİ PDF DOSYASINI ÇIKTI ALARAK DOLDURUNUZ)</span></strong><span style="font-size: 9pt;"><br /> </span></p> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> </td> <td style="width:63.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p><span style="font-size: 9pt;">1 adet</span></p> </td> <td style="width:49.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"> </p> </td> </tr> <tr> <td style="width:352.0pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 9pt;">17-Okul Bitimi İle Başvuru Arasındaki Süreye İlişkin Dilekçe</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> </td> <td style="width:63.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p><span style="font-size: 9pt;">1 adet</span></p> <p> </p> </td> <td style="width:49.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"> </p> </td> </tr> <tr> <td style="width:352.0pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 9pt;">18- Denklik Belgesi ve Eksik Ders Kalmadığına dair YÖK’ ten Yazı</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> </td> <td style="width:63.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p><span style="font-size: 9pt;">1 adet</span></p> </td> <td style="width:49.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top"> <p style="text-align:justify;"> </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align:center;"><strong> </strong><span style="position: relative; z-index: 251658240; left: -73px; top: 8px; width: 788px; height: 13px;"><img alt="" src="file:///C:\Users\ZTB\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif" width="788" height="5" /></span><strong> </strong></p> <div><strong>ÖRNEK 1</strong></div> <div> </div> <strong><span style="font-size: 8pt;">ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA</span></strong> <p style="margin-left:70.8pt;text-align:center; text-indent:-70.8pt;"><strong><span style="font-size: 8pt;">“BİLDİRİM KAĞIDI”</span></strong></p> <p style="margin-left:70.8pt;text-align:justify;text-indent: -70.8pt;"> </p> <p style="margin-left:0cm;text-align:justify; text-indent:35.4pt;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 3. maddesinin (f) ve 5. maddesinde yazılı avukatlığa kabule engel hallerin kendimde bulunmadığını, ceza ve disiplin kovuşturması altında olmadığımı, halen avukatlık stajı   ile bağdaşmayan   bir   işle   uğraşmadığımı   ve avukatlık   stajına   engel bir durumumun olmadığını beyan ederim.</span></p> <p style="margin-left:354.0pt;text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 8pt;">           Tarih</span></strong></p> <p style="margin-left:318.5pt;text-align:justify;text-indent: 35.5pt;"><strong><span style="font-size: 8pt;">      Adı ve Soyadı</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 8pt;">                                                                                                                                                                         <strong>İmza</strong></span></p> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong></p> <p style="margin-left:70.8pt;text-align:justify;text-indent: 35.4pt;"><span style="z-index: 251656192; position: absolute; left: 39px; top: -2px; width: 683px; height: 44px;"> </span></p> <strong>ÖRNEK 2  </strong><br clear="ALL" /> <p style="text-align:center;"><strong><span style="font-size: 8pt;">ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA,</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 8pt;">                ............... Üniversitesi Hukuk Fakültesini ................ tarihinde bitirdim. Avukat Stajyerliğine kabul için aranılan yasal nitelikleri ve koşulları taşıyorum.</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 8pt;">                Baronuzda avukatlık stajı yapmak istiyorum.</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 8pt;">                Staja başlatılmam için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla dilerim.</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="text-decoration: underline; font-size: 8pt;">Adres          :</span></strong><strong><span style="font-size: 8pt;">                                                                                                                                               Tarih</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 8pt;">Tel               :                                                                                                                                         Adı ve Soyadı</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 8pt;">GSM            :                                                                                                                                                İmza</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 8pt;">E-Posta      :</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 8pt;">Kan Grubu  :</span></strong><br />  </p> <p style="text-align:center;"><strong> </strong></p> <strong>ÖRNEK 3</strong><br clear="ALL" /> <p style="text-align:center;"><strong><span style="font-size: 8pt;">ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA</span></strong></p> <p style="text-align:center;"><strong> </strong></p> <p style="text-align:justify;line-height:115%;"><span style="text-decoration: underline; font-size: 8pt; line-height: 115%;">İ L G İ              :</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"> …../…../2015 tarih ve 20140.…. sayılı yazınız.</span></p> <p style="line-height:115%;"> </p> <p style="text-align:justify;line-height:115%;"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">                               İlgi tarih ve sayılı yazınız gereğince, Avukatlık Stajı için müracaat eden …………… İli …………………… ilçesi ……………………………… nüfusuna kayıtlı …………………. ve ………..………’ dan olma …../…../19…. doğumlu …………………   …………..…….. hakkında yapmış olduğum tahkikat neticesinde, mesleğin vakar ve haysiyetine yaraşmayacak durumunun olmadığı, iyi ahlâklı bir kişiliğe sahip olduğu Baro Stajyer Levhasına kaydında herhangi bir engelin bulunmadığı kanaatine varılmıştır. </span></p> <p style="text-align:justify;line-height:115%;"> </p> <p style="text-align:justify;line-height:115%;"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">                                Bilgi ve gereğini arz ederim. …./…../2015</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">                                                                        </span></p> <p style="margin-left:0cm;text-align:justify; text-indent:35.4pt;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></p> <p style="margin-left:354.0pt;text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 8pt;">                 Tarih</span></strong></p> <p style="margin-left:318.5pt;text-align:justify;text-indent: 35.5pt;"><strong><span style="font-size: 8pt;">      Avukat Adı Soyadı</span></strong><span style="font-size: 8pt;">                                                                                                             </span><span style="font-size: 8pt;">     </span></p> <div>                                                                                                                                    <span style="font-size: 8pt;"><strong>İmza</strong></span></div> <p style="text-align:justify;"> </p> <p> </p> <strong>ÖRNEK 4</strong><br clear="ALL" /> <h5><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA</span></h5> <p style="margin-left:70.8pt;text-align:center; text-indent:-70.8pt;"><strong><span style="font-size: 8pt;">“OLUR BELGESİ”</span></strong></p> <p style="margin-left:70.8pt;text-align:justify;text-indent: -70.8pt;"><span style="font-size: 8pt;">                               </span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 8pt;">                Baromuzda staj yapmak isteyen .......................... nın ikinci dönem stajını yanımda yapmasına olur veriyorum.</span></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 8pt;">                Bilgi ve takdirlerinize sunarım.</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 8pt;">                                                                                                                                                                        Tarih</span></strong></p> <p style="margin-left:35.4pt;text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 8pt;">                                                                                                                                              Avukat Adı Soyadı</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><span style="font-size: 8pt;">                               <strong> </strong>                                                                                                                                        <strong>İmza</strong></span></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 8pt;"> </span></strong></p> <p style="text-align:center;"><span style="position: relative; z-index: 251655168; left: -73px; top: 8px; width: 788px; height: 13px;"><img alt="" src="file:///C:\Users\ZTB\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif" width="788" height="5" /></span><strong> </strong></p> <p style="text-align:center;"><strong> </strong></p> <strong>ÖRNEK 5</strong><br clear="ALL" /> <p style="text-align:center;"><span style="position: absolute; z-index: 251662336; left: 0px; margin-left: 606px; margin-top: 3px; width: 90px; height: 30px;"> </span></p> <strong><span style="font-size: 8pt;">ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA</span></strong> <p style="text-align:justify;"><strong> </strong><br />  </p> <p style="text-align:justify;line-height:115%;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">                       </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">…………… Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan …………… ve …………..’ dan olma …./…../19….. doğumlu ………………………………………….’ yi yakınen tanımaktayız. Kendisi iyi ahlâklı bir kişiliğe sahiptir. Baro Stajyer Levhasına yazılmasında bir mâni hali olmadığını takdim ederiz. …./…./2014 </span></p> <p> </p> <p><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">                     Tarih</span></strong><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">                                                                                                                                        <strong>Tarih</strong></span></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 8pt;">        Avukat Adı Soyadı                                                                                                                Avukat Adı Soyadı</span></strong></p> <p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size: 8pt;">                  İmza                                                                                                                                          İmza</span></strong></p> <p style="text-align:center;"><span style="position: relative; z-index: 251653120; left: -93px; top: 1px; width: 819px; height: 8px;"><img alt="" src="file:///C:\Users\ZTB\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.gif" width="819" height="7" /></span><strong> </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline; font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'; color: red;">ÖNEMLİ LÜTFEN OKUYUNUZ</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Times New Roman';">Herhangi bir sebeple sağlık güvenceniz yoksa yasa gereği sağlık güvenceniz Türkiye Barolar Birliği tarafından sağlanmaktadır.  Ancak aileden hak sahipliğiniz varsa veya özel durum nedeniyle bir hak sahipliğiniz varsa bunu takip edip değiştiğinde bilgi vermeniz gerekmektedir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman';">Ayrıca;</span></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li style="text-align: justify;"><strong><em><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Staj süresinin uzaması,</span></em></strong></li> <li style="text-align: justify;"><strong><em><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Stajın askerlik vs. gibi nedenlerle kesintiye uğraması ve/veya tekrar başlaması,</span></em></strong></li> <li style="color: red; text-align: justify;"><strong><em><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Staj başlangıcında Genel Sağlık Sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi konumunda olup bu konumlarının staj süresi içerisinde sona ermesi, </span></em></strong></li> <li style="color: red; text-align: justify;"><strong><em><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Staj başlangıcında Genel Sağlık Sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi konumunda olmayıp staj süresi içerisinde başka bir nedenle (evlilik vs.) bu konumlarının değişmesi,</span></em></strong></li> <li style="text-align: justify;"><strong><em><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Stajın başka baroya nakledilmesi ve/veya iptal edilmesi, </span></em></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">gibi durumlarda da bilgi vermeniz gerekmektedir. </span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline; font-size: 11pt; font-family: 'Times New Roman';">TAAHHÜTNAME</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60. Maddesi gereğince; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olanlardan bu kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların genel sağlık sigortası primlerinin Türkiye Barolar Birliği tarafından ödeneceği ve bu kişilerin staj süresi ile sınırlı olmak üzere genel sağlık sigortalısı olacakları hükme bağlanmıştır. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;">Bu kapsamda; 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı sayılmadığımı, herhangi bir şekilde bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmadığımı, staj başlangıcında bu kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olup staj süresi içerisinde bu durumunun sona ermesi ve/veya değişmesi halinde, bu durumumu 10 (on) gün içerisinde Türkiye Barolar Birliği’ne derhal yazılı olarak bildireceğimi, aksi halde yasa hükmünün yerine getirilmemiş olmasından doğacak ceza ve yaptırımların tarafımdan tahsil edileceği, stajımın kendi kusurumdan kaynaklanan sebeplerle uzaması halinde Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenmiş olan sosyal güvenlik priminin ve bu sebeple doğacak ceza ve yaptırımların tarafımdan tahsil edileceğini kabul ve taahhüt ederim. </span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Times New Roman';">TARİH:</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Times New Roman';">AD-SOYAD:</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Times New Roman';">İMZA:</span></p> <p> </p> <span style="font-size: 8pt; font-family: Symbol;">·<span style="font: 7pt 'Times New Roman';">       ******   </span></span><span style="font-size: 8pt;">HER BİR BELGE FARKLA AVUKATLARA İMZALATILACAKTIR.*****</span> <p>   </p> <p><strong><span style="text-decoration: underline; font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><a href="/uploads/52/stajyerbilgi.pdf" target="_blank">ORDU BAROSU STAJYER ADAYI BİLGİ FORMU</a></span></strong></p>   <p style="text-align:center;"> </p> <h1><span style="font-size: 12pt;">NAKİL GELMEK İSTEYEN STAJYER AVUKATLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGE VE BELGE ÖRNEKLERİ</span></h1> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"> </span></strong></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: none;"> <tbody> <tr> <td valign="top" style="width: 200.75pt; padding: 0cm 5.4pt; border-style: solid; border-width: 1pt; text-align: left;"> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">İSTENEN BELGELER</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 53.65pt; padding: 0cm 5.4pt; border-left: none; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; text-align: left;"> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">EVRAK SAYISI</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 289.6pt; padding: 0cm 5.4pt; border-left: none; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; text-align: left;"> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">AÇIKLAMA</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 200.75pt; padding: 0cm 5.4pt; border-top: none; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; text-align: left;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">1- Baroya Yazılan Dilekçe</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 53.65pt; padding: 0cm 5.4pt; border-top: none; border-left: none; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; text-align: left;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">1 Adet</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 289.6pt; padding: 0cm 5.4pt; border-top: none; border-left: none; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; text-align: left;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">ÖRNEK - 1 (DİLEKÇE) </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 200.75pt; padding: 0cm 5.4pt; border-top: none; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; text-align: left;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">2- İkametgah Senedi</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 53.65pt; padding: 0cm 5.4pt; border-top: none; border-left: none; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; text-align: left;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"> 1 Adet</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 289.6pt; padding: 0cm 5.4pt; border-top: none; border-left: none; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; text-align: left;"> <p> </p> </td> </tr> <tr style="height: 15.5pt;"> <td valign="top" style="height: 15.5pt; width: 200.75pt; padding: 0cm 5.4pt; border-top: none; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; text-align: left;"> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> </td> <td valign="top" style="height: 15.5pt; width: 53.65pt; padding: 0cm 5.4pt; border-top: none; border-left: none; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; text-align: left;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">1 Adet</span></p> </td> <td valign="top" style="height: 15.5pt; width: 289.6pt; padding: 0cm 5.4pt; border-top: none; border-left: none; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; text-align: left;"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 200.75pt; padding: 0cm 5.4pt; border-top: none; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; text-align: left;"> <p><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">4- Yanında Staj Yapılacak Olan Avukat’ ın Olur Belgesi</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 53.65pt; padding: 0cm 5.4pt; border-top: none; border-left: none; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; text-align: left;"> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">2 Adet </span></p> </td> <td valign="top" style="width: 289.6pt; padding: 0cm 5.4pt; border-top: none; border-left: none; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; text-align: left;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">Olur verecek avukat, avukatlıkta 5 (Beş yıllık kıdemin hesabına Avukatlık Kanunu 4. maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir.) yılını doldurmuş ve hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı soruşturma açılmasına karar verilmemiş veya avukatın geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla para veya işten çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmamış olması zorunludur. ÖRNEK 2</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 35.65pt;"> <td valign="top" style="height: 35.65pt; width: 200.75pt; padding: 0cm 5.4pt; border-top: none; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; text-align: left;"> <p> </p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">5- Vesikalık fotoğraf </span></p> </td> <td valign="top" style="height: 35.65pt; width: 53.65pt; padding: 0cm 5.4pt; border-top: none; border-left: none; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; text-align: left;"> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">4 Adet</span></p> </td> <td valign="top" style="height: 35.65pt; width: 289.6pt; padding: 0cm 5.4pt; border-top: none; border-left: none; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; text-align: left;"> <p> </p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Cübbeli ya da kepli kabul edilmeyecektir</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">.</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 200.75pt; padding: 0cm 5.4pt; border-top: none; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; text-align: left;"> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">6- SSK-Emekli Sandığı ve Bağ – Kur Genel Müdürlüklerinden kaydınızın bulunmadığına dair belge</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 53.65pt; padding: 0cm 5.4pt; border-top: none; border-left: none; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; text-align: left;"> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">1 Adet</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 289.6pt; padding: 0cm 5.4pt; border-top: none; border-left: none; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; text-align: left;"> <p style="text-align: justify;"> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 200.75pt; padding: 0cm 5.4pt; border-top: none; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; text-align: left;"> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">7- Staj Süresinde ya da staj sonrasında evlilik yapan bayan avukat adaylarının veya isim/soyisim değişikliği yapanların her iki soyadına göre de ayrı ayrı Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi getirmeleri gerekmektedir.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> </td> <td valign="top" style="width: 53.65pt; padding: 0cm 5.4pt; border-top: none; border-left: none; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; text-align: left;"> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">1 Adet</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 289.6pt; padding: 0cm 5.4pt; border-top: none; border-left: none; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; text-align: left;"> <p style="text-align: justify;"> </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;"> </span></p> <p> </p> <p><strong><span style="font-size: 10pt;"> ÖRNEK -1  DİLEKÇE</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 10pt;"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 10pt;">                                          ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 10pt;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">.............Barosu nezdinde ...........sicil numarası ile staj yapmakta iken ikametgahımı Ordu sınırları içerisine taşıdığım için stajımın geri kalan bölümünü Baronuz nezdinde tamamlamak istiyorum.Gereğini saygılarımla arz ederim.(…../…../….)</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">                                                                                                                                                                            ADI - SOYADI</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">                                                                                                                                                                                 ( İMZA)</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">ADRES                        :                                                                                                    </span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">TELEFON (Ev- Cep):                                                                               </span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">E-Mail                          :                                                                                 </span></p> <p><span style="height: 12px; width: 676px;"><img alt="" width="676" height="5" src="file:///C:/Users/ZTB/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" /></span><span style="font-size: 10pt;"> </span></p> <p> </p> <p><strong><span style="font-size: 10pt;">ÖRNEK – 2 (MUVAFAKATNAME)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 10pt;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt;">ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">......... Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ....... kızı/oğlu .......doğumlu ..........’nın 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 3.maddesinin (f) bendi ve 5.maddesinin (a) bendinde yazılı halleri bulunmadığından Kanunun 17.maddesinin 3.bendi gereğince yanımda staj yapmasına muvafakat ediyorum. ( …/…../……)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">                                                                                                                                <strong><span>                    </span><span>                                                                             </span><span>              </span><span>                      </span>AV. ADI – SOYADI</strong></span></p> <p><strong><span style="font-size: 10pt;">                                                                                                                                                  İMZA</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 10pt;"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 10pt;"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 10pt;"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 10pt;"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;"> </span></strong></p> <p> </p> <p><strong><span style="font-size: 10pt;"> ÖRNEK -1 DİLEKÇE</span></strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong><span style="font-size: 10pt;">                                          ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA</span></strong></p> <p> </p> <p style="text-align:justify;text-indent:35.4pt;line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt;">.............Barosu nezdinde ...........sicil numarası ile staj yapmakta iken ikametgahımı Ordu sınırları içerisine taşıdığım için stajımın geri kalan bölümünü Baronuz nezdinde tamamlamak istiyorum.Gereğini saygılarımla arz ederim.(…../…../….)</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">                                                                                                                                                                            ADI - SOYADI</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">                                                                                                                                                                                 ( İMZA)</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">ADRES                        :                                                                                                    </span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">TELEFON (Ev- Cep):                                                                               </span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">E-Mail                          :                                                                                 </span></p> <p><span style="position: relative; z-index: 251657728; left: -14px; top: 7px; width: 676px; height: 12px;"><img alt="" src="file:///C:\Users\ZTB\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif" width="676" height="5" /></span> </p> <br clear="ALL" /> <p><strong><span style="font-size: 10pt;">ÖRNEK – 2 (MUVAFAKATNAME)</span></strong></p> <p> </p> <p style="text-align:center;"><strong>ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA</strong></p> <p style="text-align:center;"> </p> <p style="text-align:justify;text-indent:17.4pt;"><span>......... Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ....... kızı/oğlu .......doğumlu ..........’nın 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 3.maddesinin (f) bendi ve 5.maddesinin (a) bendinde yazılı halleri bulunmadığından Kanunun 17.maddesinin 3.bendi gereğince yanımda staj yapmasına muvafakat ediyorum. ( …/…../……)</span></p> <p style="text-align:justify;"> </p> <p style="margin-left: 354pt; text-align: center;"><span>                                                                                                                                <strong>                                                                                                                                     AV. ADI – SOYADI</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><strong><span>                                                                                                                                                  İMZA</span></strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p>