TBB DUYURU NO:2016/75
Tarih: 6.12.2016| Okunma Sayısı: 985


Ankara 01.12.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/75

Konu :

İstinaf Mahkemelerinde Görevlendirilen Zorunlu Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ücret Ödemelerinin, 2016 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 4.maddesinin (g) bendinin birinci alt bendinde belirtilen ücret üzerinden yapılacağı.

CMK gereğince İstinaf Mahkemelerinde görevlendirilen meslektaşlarımıza herhangi bir ücret

ödemesi yapılıp yapılmayacağı yolunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde
yaptığımız girişimlere alınan yanıtın bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

                                                                                          Avukat Metin FEYZİOĞLU                     
                                                                                                       Türkiye Barolar BirliğiBaşkanı

Eki:
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Yazısı

24.03.2019
AV. HALUK MURAT POYRAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.