26 DÖNEM SEÇİMLİ GENEL KURULUMUZ
Tarih: 29.08.2016| Okunma Sayısı: 2260

O R D U  B A R O S U  B A Ş K A N L I Ğ I

26.DÖNEM O L A Ğ A N  G E N E L  K U R U L  D U Y U R U S U

                                                                

                        Avukatlık Kanunu gereğince, Baro Yönetim Kurulunun 26 Ağustos 2016 tarih ve 2016/32-22 sayılı kararı ile , Ordu Barosu Olağan Genel Kurulu, gündemindeki hususları görüşmek üzere 08 EKİM 2016 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 09:00’ da Ordu Grand Tesk Otel’ de yapılması kararlaştırılmıştır.

          Çoğunluk temin edilemediği takdirde, çoğunluk aranmaksızın Olağan Genel Kurul 15 EKİM 2016 CUMARTESİ GÜNÜ aynı yer ve aynı saatte toplanacaktır.

                        Avukatlık Kanunu 82 ve 84. madde gereğince tüm üyelerimize duyurulur.                                                                                                                

                                                                                                             Av. İLHAN KURT

               Ordu Barosu Başkanı

G E N E L   K U R U L G Ü N D E M İ

 1. Açılış ve genel kurul başkanlık divanının seçilmesi,
 2. Saygı duruşu ve istiklal marşı,
 3. Baroya yeni kayıt olan Avukatların takdimi, Barodan ayrılan Avukatların sunulması,
 4. Yönetim Kurulunun geçmiş dönem çalışmaları ve işlemleri hakkında hesap raporu, ile denetçi raporlarının okunup görüşülmesi ve karara bağlanması,

a)Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

b)Yönetim kurulu hesap raporlarının okunması

            ba) baro hesap raporu

            bb) cmk hesap raporu

            bc) adli müzaheret hesap raporu

            bd)Denetleme kurulu hesap raporunun okunması

d)Raporların müzakeresi

e)Yönetim Kurulunun ibrası

f) Denetleme Kurulunun ibrası

 1. Takip eden 2016-2018 tahmini bütçe kararnamesinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
 2. 2017-2018 Yılı Avukat ve Avukatlık Ortaklıklarının ödeyeceği Baro aidatı ve giriş kesenekleri ile ödeme tarihlerinin ve yine stajyer, staj bitim belgesi, kabul ücreti ve nakil ücretinin Av. Kanunu Madde 81/2 uyarınca Genel Kurulca görüşülmesi, belirlenmesi ve ödeme tarihlerinin karara bağlanması,
 3. Kurum Avukatı olarak görev yapan meslektaşlarımızdan Aidatların ½ oranında alınması hususunun görüşülmesi,
 4. Ordu Barosu Başkanlığı Avukatlık Staj İç Yönetmeliğinin görüşülmesi ve karara bağlanması, Dayanak: TBB avukatlık Staj Yönetmeliğinin 22. Maddesinin 2. fıkrası
 5. Aynı gün yapılacak seçimler için Baro Organları için asil ve yedek üyelerin yazılı talepleri ile Genel kurul Divan Başkanlığınca tespiti,
 6. Öneriler (dilek ve temenniler )
 7. Başkan adaylarının konuşması
 8. Sandık Kurulu tarafından seçim saatinin belirlenmesi, adayların seçim kuruluna bildirilmesi,
 9. Baro Başkanı, Baro Yönetim Kurulu için 10 asil ve 10 yedek üye, Baro Disiplin Kurulu için 5 asil, 3 yedek üye, Baro Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek üyenin ve Türkiye Barolar Birliği Delegeliği için 2 Asil 2 Yedek üyenin seçiminin yapılması,
 10. Seçim sonuçlarının açıklanması
 11. Kapanış.

18.11.2018
AV. HALUK MURAT POYRAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.