TBB DUYURU NO:2016/16
Tarih: 24.03.2016 23:00:00| Okunma Sayısı: 1037


Ankara 17.03.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/16

Konu: İdari para cezalarına yapılan itirazların kabul edilmesi durumunda vekâlet ücretine hükmedilmesi gerektiği hakkında Anayasa Mahkemesi kararı

Anayasa Mahkemesi, 06.01.2016 tarih ve 2013/6216 sayılı kararı ile, idari para cezalarına karşı yapılan itirazların Mahkemece kabul edilmesi halinde, kendilerini vekil ile temsil ettiren taraflar lehine vekalet ücretine hükmedilmemesinin, ilgili yasal mevzuatın lafız ve amacına açıkça aykırı olduğunu belirterek, Anayasa’nın 36.maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Anılan Anayasa Mahkemesi kararı ekte sunulmakta olup meslektaşlarımızın haberdar edilmesi gerektiği hususunda bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:1

18.12.2018
AV. HALUK MURAT POYRAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.