TBB DUYURU NO 2015-20
Tarih: 5.03.2015 23:00:00| Okunma Sayısı: 1266


Ankara 04.03.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/20

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün 02.03.2015 günlü yazısına ekli “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bakanlığa bildirilmek üzere, söz konusu Yönetmelik hakkındaki değerli görüş ve önerilerinizi 13 Mart 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimize bildirilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı


Avukat İ.Güneş GÜRSELER

Türkiye Barolar Birliği
Genel Sekreteri

EKİ : 2

24.03.2019
AV. HALUK MURAT POYRAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.