BASIN BİLDİRİSİ
Tarih: 11.06.2013 23:00:00| Okunma Sayısı: 2200

12/06/2013

 

BASINA ve KAMUOYUNA AÇIKLAMA
 
 

11.06.2013 tarihinde, Çağlayan Adliyesinde, Avukat Meslektaşlarımıza yönelik yapılan menfi uygulamaları arz edeceğimiz üzere mesleğin vakar ve haysiyetine ve açıkça Avukatlık Kanununun 58. Madde düzenlemesine aykırı olması sebebiyle, kabul edilemez buluyoruz. Avukatlık Kanunu 58. Maddesine göre; ”Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır. Avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile aranabilir. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzeri aranamaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununun duruşmanın inzibatına ilişkin hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, bu hükümlere göre avukatlar tutuklanamayacağı gibi, haklarında disiplin hapsi veya para cezası da verilemez.” Denilmektedir. Kendi Hukuki öğretilerine göre tepki gösteren hukukçuların bu tepkilerine karşı daha hassas davranılması gerekmektedir. Çünkü Avukatlık mesleği hak aramayı esas alan bir meslek olup, bu eylemlere karşı yüzeysel yorumlarla, kanunun amacına aykırı sonuçlara imkan verilmemelidir. Yetkililerin bu konuda daha hassas olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu tür uygulamalarla mesleki reflekslerin harekete geçmesi kaçınılmazdır.

 

Hak arama görevini meslek olarak yerine getiren Avukatların bu misyonu nazara alınarak gösterdikleri tepkileri Avukatlık Kanunun 58. Maddesine göre değerlendirerek korumak, muhafaza etmek, Hukuka ihtiyaç duyan herkes için zorunluluktur. Toplumsal düzeni bozmaya kast etmeyen ve şiddet içermeyen her türlü Hukukçu düşüncesine ve davranışına hoşgörü ile yaklaşılmalıdır. Toplumsal uzlaşmanın temelini oluşturan hukuk kaidelerinin hayata geçirilmesi adına herkesin sağduyulu olması gerekmektedir. Tarihi geçmişimizle ve kültürel birlikteliklerimizle bunu başarabilecek güçteyiz.

 
 

 Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.

 

 
 

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI

17.12.2018
AV. HALUK MURAT POYRAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.