TBB DUYURU NO. 2012/66
Tarih: 17.01.2013 22:00:00| Okunma Sayısı: 1491

DUYURU NO:2012/66

 İlgi:03.10.2011 günlü 2011/72 ve 04.04.2012 günlü 2012/23 sayılı Duyurularımız.

Yargı hizmetlerinin etkin ve verimli kullanılması, ilgililerin hızlı ve kolay bir şekilde bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın www.yargıtaycb.gov.tr adresindeki internet sayfasının Dosya Sorgu bölümünün yeni şekliyle hizmete sunulduğu,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğname numarası, Yargıtay Ceza Dairesi Esas Numarası, Mahalli Mahkeme Esas ve Karar numarası ile veya TC Kimlik numarası ile dosya sorgulaması yapıldığında dosya hakkında detaylı bilgi alınabileceği ve yine Mart 2012 tarihi itibariyle ilgilisi tarafından TC Kimlik No ve Cüzdan Seri No girilmesi durumunda ise tebliğnamenin tam metninin görülebileceği, ilgi duyurularımızla Barolarımıza bildirilmişti.

Örneği ekli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan 07.11.2012 günlü yazıda özetle; Başsavcılıklarına gelen avukatlarla yapılan görüşmelerden ve avukatların verdiği dilekçelerden www.yargıtaycb.gov.tr adresindeki internet sayfasının Dosya Sorgu bölümünün meslektaşlarımız tarafından kullanımının yaygın olmadığı ve çok bilinmediğinin tespit edildiği bildirilerek, emek ve mesai tasarrufunun önlenmesi bakımından söz konusu hizmet hakkında Barolarımız ile meslektaşlarımızın sms ve internet yoluyla bilgilendirilmeleri istenmektedir.

18.12.2018
AV. HALUK MURAT POYRAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.