TBB Duyuru No 2012/ 40
Tarih: 16.07.2012 23:00:00| Okunma Sayısı: 1599

PTT Genel Müdürlüğü, Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 05.07.2012 günlü B.11.2.PTT.0.08.01.00 sayılı yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda özetle; tebliğ evraklarının Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 79.maddesine uygun bir şekilde düzenlenerek postaya verilmesi ve adresin Adres Kayıt Sisteminden alındığına dair şerhin bilgisayar çıktısı veya ortak bir şekil ve ifadeye sahip olacak şekilde Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 16.maddesinde de belirtildiği üzere tebliğ zarfında bulunması, meydana gelmesi muhtemel suiistimal ve aksaklıkların önleneceği bildirilmektedir
 

17.12.2018
AV. HALUK MURAT POYRAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.