28. DÖNEM GENEL KURULU
Tarih: 3.11.2020| Okunma Sayısı: 201

 GÜNDEM İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

T Ü R K İ Y E  C U M H U R İ Y E T İ

O R D U  B A R O S U  B A Ş K A N L I Ğ I

28. D Ö N E M  S E Ç İ M L İ   O L A Ğ A N  G E N E L  K U R U L

  D U Y U R U S U

                                                                                   

            1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 82. Maddesi hükmü gereğince; Ordu Barosu 28. Olağan Genel Kurulu'nun 07.08.2020 tarih ve 32-17 sayılı kararımız ile 03- 04 Ekim 2020, çoğunluk temin edilemediği takdirde ise 10-11 Ekim 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiş ise de, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 02.10.2020 tarih ve 256279 nolu yazısı, Ordu Valiliği 02.10.2020 tarih ve 10892 sayılı yazısı ve Ordu Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02.10.2020 tarih ve 151 sayılı yazıları gereğince duyurulan tarihte yapılamayıp 01.12.2020 tarihi ve sonrasına ertelenmesine ilişkin idari kararlar gereği ve Başkanlığımızca bu idari kararlara karşı yargı yoluna başvurulmuş ve henüz sonuç alınamamış olduğundan yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde Baromuz 28. Dönem Genel Kurul ve Seçimlerinin erteleme sonrasına denk gelecek şekilde aşağıdaki tarih ve gündemle yapılmasına ve sürecin yeniden başlatılarak duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiş olup,

                           

         Avukatlık Kanunu gereğince, Baro Yönetim Kurulunun 23.10.2020  tarih ve 44-24 sayılı kararı ile Ordu Barosu 28. Dönem Olağan Genel Kurulu, gündemindeki hususları görüşmek üzere,

 

         ORDU BAROSU YENİ HİZMET BİNASINDA ( Durugöl Mah. Atatürk Bulvarı No 515 Altınordu- ORDU )

 

         05 ARALIK 2020 CUMARTESİ SAAT 10:00’ da GÜNDEM GÖRÜŞMELERİ ve 06 Aralık 2020 PAZAR AYNI YERDE 09.00-17.00 saatleri arasında BARO ORGAN SEÇİMLERİNİN yapılmasına,

 

                                 Çoğunluk temin edilemediği takdirde, Olağan Genel Kurulun 12 ARALIK 2020 CUMARTESİ günü GÜNDEM GÖRÜŞMELERİ  ve 13 ARALIK 2020 PAZAR Günü BARO ORGAN SEÇİMLERİ yapılmak üzere aynı yer ve saatlerde aynı gündem ile toplanılmasına karar vermiştir.

 

                     Avukatlık Kanunu 82 ve 84. madde gereğince tüm üyelerimize duyurulur.

 

G E N E L   K U R U L  G  Ü  N  D  E  M İ

 

1.GÜN 05 ARALIK 2020 SAAT 10.00

( ÇOĞUNLUK TEMİN EDİLEMEDİĞİNDE 12 ARALIK 2020 )

 

 1. Yoklama ve açılış,
 2. Genel kurul başkanlık divanının seçilmesi, (1 Başkan,1 Başkan Yardımcısı,2 Katip Üye)
 3. Saygı duruşu ve İstiklal marşı,
 4. Genel kurul açılış konuşmaları,
 5. Baroya yeni kayıt olan Avukatların takdimi, Barodan ayrılan Avukatların sunulması,
 6. Yönetim Kurulunun geçmiş dönem çalışmaları ve işlemleri hakkında hesap raporu, ile denetçi raporlarının okunup görüşülmesi ve karara bağlanması,

  a)Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

  b)Yönetim kurulu hesap raporlarının okunması

           ba) Baro Genel hesap raporu

           bb) CMK hesap raporu

           bc)  Adli Yardım hesap raporu

  c) Denetleme kurulu tüm hesapların raporunun okunması

  d) Raporların müzakeresi

  e)Yönetim Kurulunun ibrası

  f) Denetleme Kurulunun ibrası

 7. Takip eden 2021-2022 tahmini iki yıllık bütçe kararnamesinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
 8. 2021-2022 Yılı Serbest Avukat, Kurum Avukatı ve Avukatlık Ortaklıklarının baro levhasındaki kaydı yirmi yılı dolanlardan bürosunu kapatarak vergi kaydını sildiren (1136 sayılı Avukatlık Kanunun 63/1-2.cümle) avukat meslektaşlarımızın ödeyeceği Baro aidatı, giriş ve nakil kesenekleri ile ödeme tarihlerinin ve yine stajyer, staj bitim belgesi, kabul ücreti Av. Kanunu Madde 81/2 uyarınca Genel Kurulca görüşülmesi, belirlenmesi ve ödeme tarihlerinin ve artış miktarlarının karara bağlanması
 9. Baromuz Stajyeri iken Baro Levhasına kayıt olmak isteyen üye adaylarından alınan staj kabul ücretinin Baro Levhası Avukatlık Kabul ücretinden mahsubu hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
 10. Baro CMK görevlendirmelerinde 1-5 yıl kıdemli meslektaşlarımıza uygulanan giriş ortalama puan ve katsayı hususunun görüşülmesi, uygulanacak yöntemin belirlenmesi, Yönetim Kurulunca hazırlanan Yeni Ordu Barosu CMK Yönergesinin tartışılması ve oylanması ve yönetim kuruluna yetki verilmesi
 11. 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 81-6 ve 95-6 fıkraları gereğince Ordu Barosu Başkanlığı Baro Dayanışma ve Yardımlaşma Fonu kurulması, Fon yönergesinin belirlenmesi, yapılabilecek yardımların şekil ve miktarlarının görüşülmesi, aidat ödenip ödenmeyeceği, miktarı ve diğer fon gelirleri olabilecek hususların görüşülmesi, bağış hesabı açılması ve bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi ,
 12. Pandemi, Deprem, sel ,yangın ,salgın , savaş ve terör, ağır hastalık olaylarında mağduriyet yaşayan ve muhtaç duruma düşen meslektaşlarımıza yardım edilebilmesi için Avukatlık kanunu madde 97-3 gereğince Baro Başkanına verilen yetki kapsamında toplanan bağışların, Avukatlık Kanunu 81-6 uyarınca dağıtılması için mevcut yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 13. Baronun mesleki eğitim mesleki dayanışma ve kültürel amaçlı kullanımı ve ihtiyaçları için taşınır taşınmaz alım satımı aynı hak tesisi ve kaldırılması, Baroya ait gayrimenkullerin satılması ve devri için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 14. Eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlamış 2011 model Baro makam aracının satışı ve yenisinin alınabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 15. Ertesi gün yapılacak Baro Organları seçimleri için asil ve yedek üyelerin yazılı talepleri alınarak Genel kurul Divan Başkanlığınca seçim listelerinin tespiti ve genel kurula duyurulması,
 16. Adayların seçim kuruluna bildirilmesi, Sandık Kurulu tarafından seçim saatinin belirlenmesi ve üyelere duyurusunun yapılması,
 17. Başkan adaylarının konuşması
 18. Dilek ve temenniler,

   

  2. GÜN 6 ARALIK 2020 SAAT 09.00-17.00

  ( ÇOĞUNLUK TEMİN EDİLEMEDİĞİNDE 13 ARALIK 2020 )

   

 19. Avukatlık Kanun Yönetmeliğinin 52. Maddesi uyarınca Oy verme işlemi aynı gün saat 09.00 da başlayacak ve 17.00 da sona erecek şekilde Baro Başkanı, Baro Yönetim Kurulu için 10 asil ve 10 yedek üye, Baro Disiplin Kurulu için 5 asil, 3 yedek üye, Baro Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek üyenin ve Türkiye Barolar Birliği Delegeliği için 3 Asil 3 Yedek üyenin seçiminin yapılması için seçim işleminin yapılması, Seçim sonrasında sonuçlarının açıklanması
 20. Yeni seçilen Baro Başkanının Konuşması,
 21. Divan Başkanlığınca 28.Dönem Genel Kurulunun kapatılması,

 

 

Yönetim Kurulu Adına

Av. Haluk Murat POYRAZ

Ordu Barosu Başkanı

23.04.2021
AV. HALUK MURAT POYRAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.