5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ
Tarih: 4.04.2020| Okunma Sayısı: 419

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
Öncelikle Ordu Barosu Yönetim Kurulu olarak, demokratik hukuk devletinin olmazsa olmazı, yargı erkinin asli ve kurucu unsuru olan savunma makamını temsil eden, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan çaba gösteren tüm meslektaşlarımızın avukatlar gününü kutluyor, kuruluşumuzdan bu yana baromuza kayıtlı olarak görev yapmış ve ebediyete intikal etmiş başta başkanlarımız olmak üzere tüm meslektaşlarımızı rahmetle anıyor, eşsiz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, emekli olanlara uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz.
Anayasamızın 2. Maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri sayılmış “hukuk devleti” olduğu vurgulanmıştır. Hukuk Devleti, hukukun üstünlüğüne dayalı devlet demektir. Bu düzende sadece fertlerin değil, kamusal gücü elinde bulunduranların yani devletin de hukuk düzenine uydurulması durumu söz konusudur.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76. Maddesine göre Baroların asli görevleri arasında “hukukun üstünlüğünü insan hak ve hürriyetlerini korumak ve savunmak” sayılmıştır. Bu nedenle biz avukatlar olarak sadece mesleki bir faaliyet yürütmenin ötesinde kamusal faaliyet yürütmekte, devletin temel ilkelerinin savunuculuğunu yapmaktayız.
Geçen sene 5 Nisan Avukatlar Günü basın açıklamamızda “ Keşke ülkemizde yargıya ve mesleğimize ait sorunlar olmasa şiirler okusak, türküler söylesek, ufuk açıcı toplantılar yapıyor olsak. Ama maalesef, ortada bir yargı sorunu var, savunma sorunu var, dolayısıyla geciken bir adalet sorunu var. Adalete güven endeksinde çok ciddi düşüşler var “demiş görüş ve eleştirilerimizi dile getirmiştik.
Avukatlar gününe de denk gelen içinde bulunduğumuz bu olağanüstü günlerde, artık en temel derdimiz can güvenliği, hayatta kalabilme endişesi. Bu nedenle söylenecek her söz yaşam hakkının yanında anlamsız ve değersiz kalacaktır kalmasına ama işte asıl bu günlerde hukuka, bağımsız ve tarafsız yargıya, yargının asli ve kurucu unsuru olan savunma makamını temsil eden avukatlara ihtiyacımız var.
Çünkü hukuk kuralları, sosyal diğer krallardan farklı olarak toplum hayatında kişilerin birbirleriyle, toplumla ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kamu gücüyle yani hukuki/cezai yaptırımla desteklenmiş kurallardır.
Tam da birlik, beraberlik, dayanışmadan bahsettiğimiz bu günlerde bizi birleştirecek asıl şeyin, siyasetin, inancın, fikirlerin de üzerinde evrensel ve milli hukuk kurallarına tam ve eksiksiz uymak olduğunu hatırlatarak başta devletimizi yönetenler olmak üzere herkesi hukuk kurallarına tam ve eksiksiz uymaya davet ediyor, zor günleri aşacağımız inancıyla sağlıklı ve adaletli günlerde görüşmeyi diliyoruz.
HERKES İÇİN ADALET, ADALET İÇİN AVUKAT... 05.04.2020
Yönetim Kurulu Adına
Av. Haluk Murat POYRAZ
Ordu Barosu Başkanı

26.02.2021
AV. HALUK MURAT POYRAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.