27. DÖNEM GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ
Tarih: 27.08.2018| Okunma Sayısı: 1205

O R D U  B A R O S U  B A Ş K A N L I Ğ I

27.DÖNEM O L A Ğ A N  G E N E L  K U R U L  D U Y U R U S U

                                                                

                        Avukatlık Kanunu gereğince, Baro Yönetim Kurulunun 03/08/2018 tarih ve 2018/ 30-16 sayılı kararı ile , Ordu Barosu Olağan Genel Kurulu, gündemindeki hususları görüşmek üzere 06 EKİM 2018 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 09:00’ da Ordu Grand Tesk Otel’ de yapılması kararlaştırılmıştır.

          Çoğunluk temin edilemediği takdirde, çoğunluk aranmaksızın Olağan Genel Kurul 13 EKİM 2018 CUMARTESİ GÜNÜ aynı yer ve aynı saatte toplanacaktır.

                        Avukatlık Kanunu 82 ve 84. madde gereğince tüm üyelerimize duyurulur.                                                                                                                

                                                                                                Av. HALUK MURAT POYRAZ

           Ordu Barosu Başkanı

G E N E L   K U R U L  G  Ü  N  D  E  M İ

 1. Açılış ve genel kurul başkanlık divanının seçilmesi,
 2. Saygı duruşu ve istiklal marşı,
 3. Baroya yeni kayıt olan Avukatların takdimi, Barodan ayrılan Avukatların sunulması,
 4. Yönetim Kurulunun geçmiş dönem çalışmaları ve işlemleri hakkında hesap raporu, ile denetçi raporlarının okunup görüşülmesi ve karara bağlanması,

a)Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

b)Yönetim kurulu hesap raporlarının okunması

            ba) baro hesap raporu

            bb) cmk hesap raporu

            bc)  adli müzaheret hesap raporu

            bd)Denetleme kurulu hesap raporunun okunması

d)Raporların müzakeresi

e)Yönetim Kurulunun ibrası

f) Denetleme Kurulunun ibrası

 1. Takip eden 2019-2020 tahmini bütçe kararnamesinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
 2. 2019-2020 Yılı Avukat ve Avukatlık Ortaklıklarının ödeyeceği Baro aidatı ve giriş kesenekleri ile ödeme tarihlerinin ve yine stajyer, staj bitim belgesi, kabul ücreti ve nakil ücretinin Av. Kanunu Madde 81/2 uyarınca Genel Kurulca görüşülmesi, belirlenmesi ve ödeme tarihlerinin karara bağlanması,
 3. Kurum Avukatı olarak görev yapan meslektaşlarımızdan Baro giriş, nakil ücretleri ile Aidatların ½ oranında alınması hususunun görüşülmesi,
 4. Şarkiye Mah. Kazım Karabekir Adresinde, Baromuz Mülkiyetinde bulunan İşyerinin rayiç bedel üzerinden, satım veya trampa kararının alınması ve oluşacak yeni yönetim kuruluna bu konuda görev ve yetki verilmesi
 5. Aynı gün yapılacak seçimler için Baro Organları için asil ve yedek üyelerin yazılı talepleri ile Genel kurul Divan Başkanlığınca tespiti,
 6. Öneriler (dilek ve temenniler )
 7. Başkan adaylarının konuşması
 8. Sandık Kurulu tarafından seçim saatinin belirlenmesi, adayların seçim kuruluna bildirilmesi,
 9. Baro Başkanı, Baro Yönetim Kurulu için 10 asil ve 10 yedek üye, Baro Disiplin Kurulu için 5 asil, 3 yedek üye, Baro Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek üyenin ve Türkiye Barolar Birliği Delegeliği için 2 Asil 2 Yedek üyenin seçiminin yapılması,
 10. Seçim sonuçlarının açıklanması
 11. Kapanış.

04.12.2021
AV. SİBEL TORUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.